SJSI się zmienia

SJSI się zmienia
Obserwując inicjatywy podejmowane w SJSI widać, że idzie "nowe". To, co według planów ma się wydarzyć, pozwoli na realizację celów statusowych tej organizacji, czyli między innymi promowanie testowania oprogramowania. Jak wiemy, podnoszenie świadomości konieczności testowania leży w interesie każdego testera.

SJSI podejmuje szereg działań, które mogą doprowadzić do znaczącego podwyższenia rangi testowania. Prezentujemy część zaplanowanych działań dla obecnego zarządu:

Działanie 1.
Czyszczenie szeregów z "martwych" członków. SJSI posiada wielu członków, ale wielu spośród nich nie można uznać za "aktywnych." Stąd też działania mające na celu pozostawienie w organizacji tylko tych, którzy chcą prawdziwie działać na rzecz testowania.

Działanie 2.
Wspieranie "dużych" wydarzeń testerskich patronatem, współorganizacją oraz wsparciem merytorycznym. W skrócie oznacza to więcej o testowaniu na różnych wydarzeniach.

Działanie 3.
Nawiązanie współpracy z mniejszymi podmiotami, które szerzą wiedze nt. zapewnienia jakości i zaoferowanie im wsparcia ze strony SJSI - reklamy, pomocy w organizacji lokalizacji, itp. Spotkania organizowane przy wsparciu SJSI nie muszą polegać na prezentacji, może być to otwarta dyskusja (moderowana), próba rozwiązania realnego problemu - główną wartością dodaną jest spotkanie się ludzi ze środowiska i wymiana doświadczeń. [duży PLUS od testerzy.pl]

Działanie 4.
Wsparcie środowisk akademickich. SJSI decyduje się jeszcze mocniej wspierać środowiska akademickie za pomocną następujących narzędzi:
•    Organizacja dodatkowych terminów otwartych szkoleń CTFL
•    Obniżenie/zdjęcie kosztów za egzaminy ISTQB dla studentów wspierających SJSI (np. poprzez pisanie prac dyplomowych publikowanych po pozytywnej weryfikacji SJSI na stronach SJSI, przygotowywanie warsztatów dla SJSI, w tym udział merytoryczny w konferencji Testwarez).

Działanie 5.
Większa obecność na portalach społecznościowych.
SJSI powinno być obecne na portalach Facebook, Goldenline i LinkedIn, publikując tam informacje o bieżącej działalności Stowarzyszenia.

Działanie 6.
Członkostwo w PKN, by uzyskać choć częściowy wpływ na standard ISO/IEC 29119.

Działanie 7.
Baza wiedzy dla członków SJSI. Zakłada się stworzenie bazy wiedzy, do której dostęp będą posiadali tylko członkowie SJSI. Baza wiedzy będzie zasilana w ramach współpracy z innymi podmiotami (kontent z wydarzeń, opis wydarzeń - relacje itp.).

Działanie 8.
Intensyfikacja prac nad nową stroną SJSI.


Obecny zarząd chce zmienić aktualne postrzeganie Stowarzyszenia i jednocześnie zainwestować w środowisko testerskie. W związku z tym zdefiniowano przymiotniki z jakimi SJSI chce być kojarzone:

  1. Rozpoznawalne
  2. Obecne
  3. Jednoczące środowisko
  4. Nowoczesne = nowe trendy
  5. Przemyślane = poukładane i efektywne
  6. Zorganizowane
  7. Samozarządzające się
  8. Dynamiczne = szybkie decyzje
  9. Przyjazne


Życzymy powodzenia i czekamy na rezultaty!

Czytaj więcej na SJSI.org
 

To powinno Cię zainteresować