Edukacja testerska i nowe miejsca pracy

Edukacja testerska i nowe miejsca pracy
Per Scholas, organizacja non-profit kształcąca testerów, buduje wraz z komercyjnym podmiotem centrum testów, w którym pracę znajdzie 150 specjalistów. To prawdopodobnie jedna z najważniejszych wiadomości ze świata testerskiego w ostatnich latach, o której jeszcze nie słyszeliście. Pokazuje znaczącą zmianę, jakiej nikt się nie spodziewał.
 

Per Scholas jest organizacją założoną przez Keitha Klaina w celu dostarczania wiedzy informatycznej i testerskiej bezrobotnym. Wraz z firmą doradczą Doran Jones postanowili w południowym Bronxie założyć centrum testów i zatrudnić w nim 150 osób, które zostaną wyedukowane w Per Scholas. 

8-tygodniowy trening ma dać wystarczającą podstawę do osiągnięcia sprawności w wykonywaniu pracy. Warto podkreślić, że pensja pojedynczego pracownika ma sięgać blisko 3000 dolarów (średnio), co daje stawkę na poziomie około 20-25 dolarów za godzinę.

 

Na czym polega waga tego wydarzenia?

  1. Pozarządowa organizacja umożliwia edukację, która ma skompensować luki w rządowym programie kształcenia i wykształceniu ludzi pochodzących z biednych środowisk.
  2. Firmy tzw. wysokich technologii sięgają po pracowników (zasoby) pochodzące z niskouprzemysłowionych terenów.
  3. Dlaczego kupować usługi testowania od Azjatów, skoro można je kupić lokalnie od solidnie przygotowanych testerów? Co prawda usługa kupiona na terenie Stanów Zjednoczonych jest droższa, ale w przypadku nagminnego łamania prawa patentowego, wycieków informacji i szpiegostwa przemysłowego coraz więcej firm zamyka zamorskie lokalizacje swoich centrów rozwojowych.
  4. IT w najbliższych latach stworzy kolejne miliony nowych miejsc pracy. Te miejsca pracy pojawią się tam, gdzie będą przygotowani i wyedukowani specjaliści. Te miejsca pracy to poważny zastrzyk gotówki dla każdej gospodarki na świecie. Z tego wniosek, że testowanie oprogramowania jest zawodem, który może podreperować gospodarkę kraju.

 

O Centrum: http://qualityremarks.com/per-scholas-and-doran-jones-partner-to-build-test-center-in-south-bronx/

O Per Scholas: http://perscholas.org/

 

 

To powinno Cię zainteresować