Testować jak ZUS

Testować jak ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przez wieloletnie wdrożenie systemu informatycznego, nie jest postrzegany jako lider jakości oprogramowania. Nie możemy go też nazwać benchmarkiem testowania. Jednakże, podczas przeszukiwania internetu, natrafiliśmy na ciekawe znalezisko sprzed lat...


"Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia podmiotom uprawnionym dokumentację konieczną do wytworzenia oprogramowania interfejsowego służącego do przekazywania drogą elektroniczną dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS. "

Ten lakoniczny tekst jest poważną zmianą w działaniu ZUS-u. Ubezpieczyciel zostaje zmuszony do udostępnienia interfejsów do przesyłania dokumentacji drogą elektroniczną. Ustawa wymusza również udostępnienie przypadków testowych do przetestowania integracji i to wydaje się być interesujący dokument dla testerów oprogramowania. Przecież rzadko zdarza się móc zobaczyć jak przypadki są tworzone u "innych". 

Oceńcie sami: http://www.zus.pl/bip/wai/pliki/Testy_specyfikacja_przypadki_1_3.pdf

To powinno Cię zainteresować