Testwarez 2015. Koniec! [aktualizacja]

Testwarez 2015. Koniec! [aktualizacja]
To już koniec konferencji TestWarez. Oto nasza relacja.
 
W tym roku konferencja obchodzi swój jubileusz – to już dziesiąty raz Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych zaprasiła wszystkich zainteresowanych sprawami jakości oprogramowania i nie tylko na spotkanie. Tym razem testerzy z całego kraju uczestniczyli w testerskim zlocie w hotelu Windsor w Jachrance k. Warszawy.
 
Szukajcie zdjęć i komentarzy z konferencji na Facebooku i na Twitterze.
 
 

AGENDA

Wyróżnione prezentacje to nasze typy. Czasami trudno było nam dokonać wyboru, bo wiele ciekawych rzeczy toczy się równolegle.

 


DZIEŃ 1 - 08.10

9.30 - 10.15 Rejestracja uczestników
10.15 - 10.30 Sala Lordów 3-5 Rozpoczęcie konferencji
10:30 - 11:10 Sala Lordów 3-5 The Pillars of Agile Testing David Evans


11.15 - 12:00 Sala Lordów 1-2 Wzorce projektowe w automatyzacji testów aplikacji webowych - Natalia Krawczyk
11.15 - 12:00 Sala Lordów 3-5 Jak znaleźć czas na jakość? ­ Teoria Kolejek w praktyce - Wiktor Żołnowski
11.15 - 12:00 Sala Lordów 6 Dlaczego nie powinniśmy zapominać o metodologii Waterfall? - Marta Firlej, Tomasz Olszewski
11.15 - 12:00 Sala Książęca Top 10 trendów QA i Testowania Oprogramowania 2015 Monika Lichota-Cywińska

12:05 - 12:50 Sala Lordów 3-5 How not to be a victim (of other peoples’ mistakes) Richard Taylor

Lunch 12.50 – 13.50

13.50 - 14:35 Sala Lordów 1-2 Testowanie managera - Zuzanna Gościcka-Miotk, Michał Miotk
13.50 - 14:35 Sala Lordów 3-5 Experiences using TMMi for improving test organizations Matthias Rasking
13:50 - 15:30 Sala Lordów 6 Certyfikacja - konsultacje przed egzaminem
13.50 - 14:35 Sala Książęca Testowanie w zespołach zwinnych - jak iteracyjnie dbać o jakość w projekcie? Kamila Kupidura, Daniel Dec, Tomasz Wierzchowski


14.40 - 15:15 Sala Lordów 1-2 Testing hardware - Paweł Noga
14.40 - 15:15 Sala Lordów 3-5 Im wcześniej, tym lepiej – jak uczenie maszynowe i dobre praktyki tworzenia kodu wpływają na jakość. Studium przypadku - Jarosław Hryszko
14.40 - 15.15 Sala Książęca Dobre praktyki zespołów Agile’owych - Łukasz Jasiński

Przerwa kawowa 15:15 – 15:40

15:45 - 16:30 Sala Lordów 1-2 Z dziennika kapitana pokładu, czyli ... jak stworzyć testową załogę i pokierować na standardy jakościowe - Andrzej Bieniek
15:45 - 16:30 Sala Lordów 3-5 W co grają Testerzy Tomasz Osojca
15:30 - 18.30 (część advance) Sala Grafa Certyfikacja - egzamin
15.45 - 16:30 Sala Książęca Ratunku! Tyle bugów i tak mało czasu… które z nich ważniejsze? Łukasz Pietrucha


16.35 - 17.20 Sala Lordów 1-2 Say NO to Test Automation Bartosz Szulc
16.35 - 17:20 Sala Lordów 3-5 Testy dwóch róż – czyli Lancasterowie i Yorkowie poznają psychologię testowania Adam Roman
16:35 - 17:20 Sala Lordów 6 Odnaleźć się w nanokosmosie Daniel Dec
16:35 - 17:20 Sala Książęca Liczy się każde słowo – jak wydajnie raportować incydenty Zuzanna Gościcka-Miotk

Przerwa kawowa 17:20 – 17:35

17.35 - 18:20 Sala Lordów 1-2 Jak zrobić własny biznes w (testerskiej) niszy Radosław Smilgin [prezentacja testerzy.pl]
17.35 - 18.20 Sala Lordów 3-5 How we measure quality of JIRA deployments to Cloud? Michał Kujałowicz

17.35 - 18.20 Sala Lordów 6 JMeter – narzędzie testera Adrian Bala
17.35 - 18.20 Sala Książęca Quo Vadis QA?  Jaka czeka nas przyszłość, zważywszy na rozwój technologii pod kątem Internet of Things? Łukasz Pietrucha

18.25 - 18.40 Sala Lordów 3-5 Rozstrzygnięcie konkursu. Zakończenie pierwszego dnia konferencji Komisja organizacyjna, Rada Programowa

20.00 - 1.00 After party
 

 

DZIEŃ 2 - 09.10.2015


8.50 - 9.00 Sala Lordów 3-5 Rozpoczęcie drugiego dnia konferencjiKomisja organizacyjna, Rada Programowa

9:00 - 9:45 Sala Lordów 3-5 Blunders in Test Automation Dorothy Graham
9:50 - 10:35 Sala Lordów 3-5 Automatyzacja narzędziami open source nie musi być trudna Piotr Ślęzak, Krzysztof Słysz

Przerwa kawowa 10:40 – 11:00

11.00 - 11:45 Sala Lordów 1-2 „Złoty środek na wszelkie zło”, czyli jak zabrać się do pisania testów automatycznych - Natalia Krawczyk
11.00 - 11:45 Sala Lordów 3-5 TestPlan 2.0 z wykorzystaniem modelu ACC i Google Test Analytics Rafał Garbala
11.00 - 11:45 Sala Lordów 6 Agile in 5 points for managers Andy Brandt
11.00 - 11:45 Sala Książęca Jak jakościowo dobre są twoje testy, nie tylko automatyczne Bartosz Szulc
11.50 - 12:35 Sala Lordów 1-2 Database solutions test automation Paweł Gutowski

11.50 - 12:35 Sala Lordów 3-5 Efektywne zarządzanie testowaniem i jakością w programieprojekcie w oparciu o ryzyka Artur Górski
11.50 - 12:35 Sala Lordów 6 Grywalizacja jako sposób na zwiększenie zaangażowania zespołów Anna Jankowiak
11.50 - 12:35 Sala Książęca Jak zacząć testy wydajnościowe Piotr Pawluk

LUNCH 12.40 – 13.25

13.30 - 14.15 Sala Lordów 1-2 Dodatkowe narzędzia do testów wydajnościowych Piotr Pawluk
13.30 - 14.15 Sala Lordów 3-5 AI and Software Testing – let’s merge it today! Jędrzej Osiński
13.30 - 14.15 Sala Lordów 6 Przyszłość ma na imię Mobile - testowanie i automatyzacja testów aplikacji mobilnych (Android) Piotr Wicherski
13.30 - 14.15 Sala Książęca Testowanie bez GUI Krzysztof Chytła


14.20 - 15.05 Sala Lordów 1-2 Testy bezpieczeństwa aplikacji WWW – dobre praktyki Borys Łącki
14.20 - 15.05 Sala Lordów 3-5 7 Cardinal Sins of Automation Testing Remigiusz Dudek
14.20 - 15.05 Sala Lordów 6 Przyszłość ma na imię Mobile - testowanie i automatyzacja testów aplikacji mobilnych (iOS)Ewa Bielska, Tomasz Mnich
14.20 - 15.05 Sala KsiążęcaSpotkanie Polskich meetup-ów Łukasz Pietrucha (? )

Przerwa kawowa 15.05 – 15.25

15.25 - 16.10 Sala Lordów 3-5 Testowanie ponad granicami. Czynniki kulturowe w zapewnieniu jakości. Jakub Chabik
16:10 - 16:30 Sala Lordów 3-5 Zakończenie konferencji

 

 

Pełny program Konferencji dostępny jest na stronie testwarez.pl/agenda/

testerzy.pl są partnerem konferencji.

Dalsze informacje: http://www.testwarez.pl/

 

 

To powinno Cię zainteresować