Wybór władz SJSI

Wybór władz SJSI
SJSI to stowarzyszenie zajmujące się promowaniem testowania w Polsce. Zajmuje się między innymi wspieraniem finansowym lokalnych spotkań oraz organizacją konferencji Testwarez. W marcu jej członkowie wybiorą nowe władze.
 

Coroczne walne spotkanie członków Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych.

Pierwszy termin: 17 marca 2018, 14.30.
Drugi termin: 17 marca 2018, 15.00.

Miejsce: biuro SJSI, budynek Times – Kazimierza Wielkiego 1, 2 p. 50-077 Wrocław

 

Agenda spotkania znajduje się pod adresem: http://sjsi.org/zapraszamy-na-walne-we-wroclawiu-2018/

 

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017.
 5. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku wypracowanego w 2017 r.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu na dzień 31.12.2017 roku.
 7. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Komisji Rewizyjnej na dzień 31.12.2017 roku.
 8. Głosowanie w/s wyboru członków Zarządu; koniec kadencji aktualnego zarządu.
 9. Głosowanie w/s wyboru członków Komisji Rewizyjnej; koniec kadencji aktualnej komisji.
 10. Wolne wnioski – dyskusja.
 11. Zamknięcie Walnego Zebrania.

 

Tegoroczne walne zebranie będzie o tyle wyjątkowe, że kadencja aktualnego zarządu nieuchronnie dobiega końca - odbędą się więc wybory zarówno do zarządu stowarzyszenia, jak i komisji rewizyjnej. 

 

 

To powinno Cię zainteresować