Zapewnienie jakości a testowanie

Zapewnienie jakości a testowanie
Zapewnienie jakości (Quality Assurance) jest pojęciem o wiele szerszym od testowania (Quality Control). Ze względu na brak formalizmów te dwa elementy są w organizacjach traktowane jako jedno. Zapewnienie jakości ma "wyższe cele od testowania". Kiedy testowanie koncentruje się na pojedynczym produkcie, zapewnienie jakości dba o jakość wszystkich wytwarzanych produktów.

 

Zapewnienie jakości to następujące czynności i działania:

- definiowanie i poprawianie procesów

- pilnowanie zgodności działań projektowych z procesem

- definiowanie miar do oceny procesu

- nie kontroluje jakości

- mierzy jakość

- jest bardziej czynnością prewencyjną niż detekcyjną

- odpowiedzialność inżyniera (kierownika/managera) zapewnienia jakości.

 

Testowanie: 

- koncentruje się na dostawie

- szuka defektów

- waliduje produkt pod kątem zgodności z wymaganiami klienta

- jest bardziej czynnością detekcyjną niż prewencyjną

- odpowiedzialność testera.

 

ISTQB znacząco rozszerza definicję testowania oprogramowania wchodząc już w obszar zapewnienie jakości. 

Cel nadrzędny testowania definiowany przez ISTQB: ulepszyć produkt i proces. Cele pośrednie: znaleźć defekt, zbudować zaufanie, zapobiegać defektom.

Przy jawnym rozdzieleniu tych czynności oczywiste jest, że testowanie może zgłaszać uwagi do procesu, ale samo nie redefiniuje procesu i zazwyczaj nie ma wpływu na ostateczny kształt procesu. Trudno też zgodzić się ze stwierdzeniem, że testowanie ulepsza produkt. Nawet jeśli, to nie robi tego bezpośrednio. Na pewno testowanie jest w stanie znaleźć defekt, zbudować zaufanie (albo podważyć zaufanie) do produktu. Niestety bezpośrednio, jako metoda detekcyjna, nie wpływa też na zapobieganie defektom.

 

Jak współcześnie postrzega się testowanie i zapewnienie jakości? Przeczytaj aktualizację do powyższego artykułu >>

 

To powinno Cię zainteresować