Analiza zarobków testerów - 2019. Część II

Analiza zarobków testerów - 2019. Część II
W dzisiejszej części analizy płac w testowaniu prezentujemy zarobki w zależności od roli i doświadczenia. Średnie i mediany pensji w 2019 roku pokazują trend rosnący. Zyskują wszystkie role i staże zawodowe.
ZAROBKI w zależności od ROLI

Pensje w zależności od wykonywanych obowiązków, układają się w dość logiczną całość i przekładają się na obowiązki projektowe. Najwięcej zarabiają wiec kierownicy, następnie są osoby zajmujące się niszami kontroli, czyli testami charakterystyk. Zaraz za nimi są automatycy testów oraz analitycy. Testerzy zarabiają najniższą, ale również najbardziej odbiegającą od pozostałych kwotę.

Analizując dane na przestrzeni lat widzimy, że rok do roku najwięcej zyskują automatycy i analitycy testów. Osoby automatyzujące mogły liczyć w tym roku na „podwyżkę” w kwocie prawie 1000 PLN netto, a analitycy ponad 1000. Przypominamy, że widoczne rozbieżności mogą wynikać ze znacząco różnej próbki odpowiedzi w naszej ankiecie. W 2018 roku po raz pierwszy udało nam się przekroczyć ponad 1000 zebranych ankiet. Jednak dla obu tych ról liczba zebranych ankiet (kilka / kilkanaście) może nie odzwierciedlać realnych zarobków ról.

ŚREDNIE ZAROBKI A ROLA

Inaczej kształtują się mediany zarobków. Widać, że zyskały wszystkie role za wyjątkiem testerów.

MEDIANA ZAROBKÓW A ROLA

ZAROBKI w zależności od DOŚWIADCZENIA

Czym większe doświadczenie, tym wyższe zarobki.

ŚREDNIE ZAROBKI a DOŚWIADCZENIE

Nieznaczne procentowe wzrosty widać praktycznie dla każdego przedziału doświadczenia, a dla osób powyżej 15 lat spadek może wynikać z liczby ankiet.

MEDIANA ZAROBKÓW a DOŚWIADCZENIE

Ciekawe jest, że największe wzrosty mediany widać dla doświadczenia powyżej 6 lat (z potencjalnym błędem przy przedziale „powyżej 15 lat”).

W trzeciej części analizy pokażemy:

  • zarobki w zależności od umowy,
  • zarobki w zależności od lokalizacji.

Przypominamy o jakie dane prosiliśmy Was w tegorocznej ankiecie:

  • pracowników pracujących na umowach prosimy o podawanie zarobków w kwotach netto (lub na rękę),
  • jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, prosimy o podanie zysku netto (po odliczeniu składek ubezpieczeniowych, podatku dochodowego i innych kosztów prowadzenia działalności).

Wiemy, że takie określenie kwot wymaga policzenia, ale podawanie kwot brutto, czy wartości faktur z danego miesiąca, wydaje się jeszcze trudniejsze i obarczone dużym błędem.

Powiązane usługi

To powinno Cię zainteresować