Certyfikacja dla testera - część I

Certyfikacja dla testera - część I
Testerzy - osoby sumienne, spostrzegawcze, precyzyjne i dociekliwe. A może po prostu lubią psuć i czerpią z tego satysfakcję? I mogą to robić i zdobywać kolejne poziomy zaawansowania w tej branży! Oraz kolejne certyfikaty.

Jeżeli zastanawialiście się, w jakim kierunku chcielibyście rozwijać swoją karierę, to zachęcamy do zapoznania się z naszą serią artykułów, w której prezentujemy dostępne na rynku certyfikaty testerskie. Wszystko w skrótowej wersji z odnośnikami do pełniejszej informacji.

W części pierwszej zaczynamy od najbardziej popularnych certyfikatów ISTQB.

ISTQB Poziom Podstawowy, czyli początek

Każdy szanujący się tester oprogramowania posiada wiedzę na poziomie minimum podstawowym. Od niego zaczynają wszyscy adepci testerskiej sztuki, dla których zdobycie tego popularnego certyfikatu jest ukoronowaniem i potwierdzeniem nabytej wiedzy teoretycznej.
Sylabus zawiera podstawowe pojęcia testerskie, wyjaśnia dlaczego testowanie jest niezbędne, omawia cele, techniki i proces testowania, a również sięga po kwestie psychologiczne, dzięki czemu rozumiemy, dlaczego testerzy i programiści myślą inaczej.

Komu przyda się certyfikat ISTQB Poziom Podstawowy?

Testerom, analitykom testów, inżynierom testów, konsultantom ds. testów, kierownikom testów, testerom akceptacyjnym a nawet programistom.

Informacje o egzaminie oraz materiały: http://edu.ittraining.pl/egzamin/ISTQB_Poziom_Podstawowy

ISTQB Zwinny Tester, czyli tester w projektach Agile

Certyfikat Zwinnego Testera stanowi rozszerzenie Poziomu Podstawowego, a zatem przystępując do egzaminu trzeba być już szczęśliwym posiadaczem jednego certyfikatu. 

Tester w projekcie zwinnym pracuje w odmienny sposób niż w tradycyjnym - metodyki zwinne uwzględniają bowiem realia w jakich pracujemy, a więc szybkie tempo dyktowane dużą konkurencyjnością na rynku, ciągle zmieniające się otoczenie oraz nieprzewidywalność.
Konieczne stąd będzie zrozumienie wartości i zasad, według których prowadzone są zwinne projekty, oraz to, w jaki sposób testerzy stanowią integralną część całego zespołu razem z deweloperami i przedstawicielami biznesu.

Informacje o egzaminie oraz materiały: http://edu.ittraining.pl/egzamin/ISTQB-certyfikowany-Zwinny-Tester-egzamin

ISTQB Techniczny Zwinny Tester, czyli…?

No właśnie - czyli kto?

Zupełnie nowy certyfikat, który analizowaliśmy kilka dni temu.

Certyfikat „kombo”, który czerpie z innych certyfikatów. Wiedza na tym poziomie powinna obejmować zagadnienia związane z inżynierią wymagań, automatyzacją testów, wdrażania i dostarczania oraz znajomość testowania w Agile.

Materiały znajdziecie na stronie ISTQB: https://www.istqb.org/certification-path-root/advanced-level-agile-technical-tester.html

ISTQB Model-Based Tester, czyli wykorzystanie modeli w procesie projektowania testów

Model-Based Tester to kolejne rozszerzenie Poziomu Podstawowego, którego podstawową ideą jest poprawa jakości i wydajności w projektowaniu i wdrażaniu testów.

Jest jedną z technik projektowania przypadków testowych, która często wymaga wsparcia narzędziowego. Głównym celem MBT jest formalizacja zapisów wymagań, dzięki czemu możemy lepiej zrozumieć budowane oprogramowanie.

Informacje o egzaminie oraz materiały: http://edu.ittraining.pl/egzamin/ISTQB_Model_Based_Tester

ISTQB Automotive Software Tester, czyli tester w branży motoryzacyjnej

I kolejny dodatek, tym razem dedykowany osobom specjalizującym się w branży motoryzacyjnej. Celem nabytej wiedzy będzie dostosowanie znanych z Poziomu Podstawowego technik do specyfiki projektu motoryzacyjnego. 

W sylabusie przeczytacie o roli testera w procesie tworzenia oprogramowania, poznacie standardy z branży automotive, dowiecie się jaka jest specyfika testowania w tej dziedzinie oraz poznacie wszelkie potrzebne techniki.

Aby podejść do egzaminu trzeba posiadać już certyfikat z Poziomu Podstawowego.

Informacje o egzaminie oraz materiały: http://edu.ittraining.pl/egzamin/ISTQB_Automotive_Software_Tester

To tyle jeśli chodzi o Poziom Podstawowy. Czas wznieść się na wyżyny i sprawdzić kierunki, w których tester może rozwijać się dalej.

ISTQB Poziom Zaawansowany – Analityk Testów, czyli pogłębienie wiedzy w zrozumieniu procesu testowego

Analityk testów jest osobą odpowiedzialną za projektowanie testów, scenariuszów testowych oraz planów testów. Stanowisko analityka skupia się przede wszystkim na czynnościach związanych z analizą, projektowaniem oraz implementacją, przy uwzględnieniu różnych cykli wytwarzania oprogramowania oraz rodzajów testowanych systemów.

Informacje o egzaminie oraz materiały: http://edu.ittraining.pl/egzamin/ISTQB_Poziom_Zaawansowany_Analityk_Testow

ISTQB Poziom Zaawansowany – Techniczny Analityk Testów, czyli ryzykanci

Techniczny analityk testów zazwyczaj zostaje zaangażowany w prace nad zapewnieniem poprawnej implementacji podejścia opartego na ryzyku. Ze względu na specyficzne kompetencje techniczne, techniczni analitycy testowi aktywnie uczestniczą w zadaniach związanych z testowaniem opartym na ryzyku. Dzięki temu zespół może szybko reagować na pojawiające się ryzyka produktowe.

Informacje o egzaminie oraz materiały: http://edu.ittraining.pl/egzamin/ISTQB_Poziom_Zaawansowany_Techniczny_Analityk_Testow

ISTQB Poziom Zaawansowany – Kierownik Testów, czyli wolnoć, Tomku, w swoim domku

Punktem zwrotnym każdej kariery jest opuszczenie zadań operacyjnych, by wspiąć się na stanowisko kierownicze. Osoba na tej pozycji zarządza projektem pod kątem jakości, wdraża cele, kieruje zespołem i często odpowiedzialna jest za kontakt z klientem. Oprócz wiedzy merytorycznej kierownik powinien więc posiadać także wysokie umiejętności interpersonalne oraz być kreatywny.

Informacje o egzaminie oraz materiały: http://edu.ittraining.pl/egzamin/ISTQB_Poziom_Zaawansowany_Kierownik_Testow

ISTQB Advanced Level – Test Automation Engineer, czyli tester automatyczny bądź automatyzujący

Test Automation Engineer to certyfikat specjalistyczny skierowany do osób chcących rozszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie automatyzacji testowania. 

Informacje o egzaminie oraz materiały: http://edu.ittraining.pl/egzamin/ISTQB_Advanced_Level_Test_Automation_Engineer

ISTQB Advanced Level – Security Tester, czyli ten, który zapewnia bezpieczeństwo

Certyfikacja jest skierowana do osób, które osiągnęły już zaawansowany poziom kariery w testowaniu oprogramowania i chcą dalej rozwijać swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie testowania bezpieczeństwa.
Sylabus zawiera między innymi podstawy testów bezpieczeństwa, cele i strategie, testowanie mechanizmów bezpieczeństwa, a także czynniki ludzkie w testach bezpieczeństwa.

Informacje o egzaminie oraz materiały: http://edu.ittraining.pl/egzamin/ISTQB_Advanced_Level_Security_Tester

ISTQB Expert Level – Test Management, czyli kiedy poziom zaawansowany to za mało!

Uważa się, że ekspert ds. testów jest w stanie wykorzystać i dostosować wszystkie dostępne metody w celu zdefiniowania i spełnienia celów testowania. Certyfikat skupia się na globalnych aspektach testowania i rozszerza pojęcie funkcji managerskich w branży testerskiej. 

Informacje o egzaminie oraz materiały: http://edu.ittraining.pl/egzamin/ISTQB_Expert_Level_Test_Management

ISTQB Poziom Ekspercki - Doskonalenie Procesu Testowego, czyli tester doskonały

Na tym etapie nie wystarczy wiedzieć, dlaczego warto doskonalić proces testowy. Trzeba wiedzieć, jak to robić. Aby przystąpić do egzaminu na poziomie eksperckim w zakresie modułu „Doskonalenie procesu testowego” kandydaci muszą posiadać certyfikat na poziomie zaawansowanym z zakresu zarządzania testami, a także spełniać szereg innych kryteriów, które wylistowane są w sylabusie.

Informacje o egzaminie oraz materiały: http://edu.ittraining.pl/egzamin/ISTQB_Poziom_Ekspercki_Doskonalenie_Procesu_Testowego

To powinno Cię zainteresować