Lata doświadczenia jako metryka przydatności do pracy

Lata doświadczenia jako metryka przydatności do pracy
Wśród najbardziej popularnych metryk rekrutacyjnych jest "liczba lat doświadczenia w pracy na danym stanowisku" lub "doświadczenie z danym narzędziem". Czy ma ona naprawdę tak wielką wartość, jaką zwykło się jej przypisywać?

Inspirację do tej publikacji stanowi następujący wpis:

FastAPI

Sebastian Ramirez nie spełnił warunków rekrutacyjnych w pewnym ogłoszeniu o pracę, ponieważ jednym z wymagań było ponad 4 lata doświadczenia z narzędziem FastAPI, które… Sebastian stworzył 1,5 roku temu. Z jednej strony pokazuje to absurd rekrutacyjnych wymagań stażu pracy z narzędziem, a z drugiej, że zdefiniowany czas pracy z danym narzędziem wcale nie musi być metryką umiejętności.

Nawet jeśli Sebastian spełniałby wymagania ogłoszeniodawcy, to jego znajomość posługiwania się owym narzędziem nieporównywalnie przewyższy wiedzę pozostałych kandydatów. Pozostaje też problem czasu posługiwania się daną technologią względem poziomu zaawansowania w jej użytkowaniu. Jeśli ktoś został zatrudniony na stanowisku „Tester automatyzujący w Selenium”, ale przez pierwsze pół roku uczył się podstaw, potem 3 miesiące walczył z konfiguracją środowiska, by przez kolejne 3 miesiące uruchamiać skrypty i analizować logi, to czy jego doświadczenie jest porównywalne do osoby, która przez pełen rok pisze i uruchamia skrypty?

Ponadto rzadko zdarza się używać jednej technologii przez 100% czasu, który spędzamy w pracy. Często dochodzą do tego testy eksploracyjne, raportowanie defektów, spotkania projektowe, itd. Pisząc więc, że mamy 2 lata doświadczenia w narzędziach Selenium, Git, Team Server bądź Jira, nie mamy przecież sumarycznie 8 lat pracy zawodowej!

Przyjrzyjmy się teraz, jak wygląda sytuacja na rynku pracy w zakresie „lat doświadczenia”. 

Zarówno przy rekrutacji, jak i definiowaniu ścieżki rozwoju pracownika, w HR przyjęło się zakładać następujące przedziały lat doświadczenia oraz przypisane im role:

0 lat – osoba bez doświadczenia
0 < x =< 2 lata – junior
2 – 5 lat – regular
x > 5 – senior.

Jakie kłopoty wprowadzają te wartości? Pierwszym problemem, który możemy zauważyć analizując wartości brzegowe, jest to, że jeśli masz poniżej 2 lat doświadczenia, jesteś juniorem, ale już następnego dnia stajesz się regularem. Określenia te wcale więc nie mają wartości merytorycznej, a są tylko nazwami dla klas równoważności.

Kolejnym aspektem jest fakt, iż przedziały te określają czas przepracowanych lat na danym stanowisku, gdzie owo „przepracowanie” oznacza po prostu umowę o pracę lub inną umowę cywilno-prawną w pełnym wymiarze pracy (40h tygodniowo). W praktyce jednak taka osoba mogła mieć napisane w umowie, że pracowała jako „inżynier QA”, choć wykonywała kompletnie inne obowiązki. Według powyższej klasyfikacji będzie więc regularem, realnie będąc osobą bez doświadczenia. Z drugiej strony osoba o zerowym doświadczeniu w projekcie komercyjnym, ale z dużym w projekcie open-source, będzie liczona jako osoba bez doświadczenia.

Podobnym problemem jest to, że jeśli osoba pracująca na danym stanowisku, ale w niepełnym wymiarze godzin, dzieląc swój czas między różne zadania projektowe będzie miała doświadczenie tylko w takim zakresie, w jakim wykonywała daną pracę. Często jest to niepoliczalne.

Może się okazać, że przykładowo (podobnie do wcześniejszego przykładu) osoba z 3-letnim doświadczeniem, jednocześnie może być członkiem zespołu Agile (3 lata doświadczenia), testerem (3 lata) i analitykiem (3 lata).

Cała gradacja raczej wprowadza zamieszanie zamiast pomagać. Przykładowo, wpłynęło do naszej firmy CV kandydata z 6-miesięcznym doświadczeniem, który pisał o sobie „senior tester”. Czy możemy to zanegować?

Powyższe rozważania prowadzą nas do stwierdzenia, że metryka „lata doświadczenia” nie ma prawie żadnej wartości i tylko w niewielkim zakresie może pokazywać czy ktoś nabył daną umiejętność. Jedynym realnym weryfikatorem umiejętności jest sprawdzenie ich podczas praktycznego testu lub codziennej pracy. Do czego zachęcamy wszystkich rekruterów.

Źródła:
https://twitter.com/tiangolo/status/1281946592459853830
https://github.com/tiangolo

To powinno Cię zainteresować