Jak tworzone są pytania egzaminacyjne ISTQB®? Zasada 1

Jak tworzone są pytania egzaminacyjne ISTQB®? Zasada 1
Zasada 1. Egzaminy oparte są na celach nauczania.

7 zasad tworzenia pytań egzaminacyjnych dla certyfikacji ISTQB® wraz z określeniem Twoich praw jako osoby podchodzącej do egzaminu znajdziemy w opracowaniu Lucjana Stappa oraz Adama Romana. Przedstawimy je po kolei i we fragmentach.

W swoim artykule autorzy określają następujące, podstawowe zasady wymienione są poniżej:

Zasada nr 1: Egzaminy oparte są na celach nauczania.
Zasada nr 2: Każde pytanie egzaminacyjne pokrywa konkretny cel nauczania lub słowo kluczowe.
Zasada nr 3: Każdy cel nauczania ma przypisany tzw. poziom K, od którego zależy trudność pytania. 
Zasada nr 4: Struktura i zasady egzaminu są ściśle zdefiniowane w oficjalnych dokumentach ISTQB®. 
Zasada nr 5: Typy zadań egzaminacyjnych.
Zasada nr 6: Zestawy egzaminacyjne mogą się różnić. 
Zasada nr 7: Masz prawo do składania reklamacji. 

Zacznijmy od zasady nr 1.

Każdy rozdział każdego sylabusa ISTQB® zawiera na początku listę celów nauczania dotyczących tego rozdziału (a dokładniej – każdego podrozdziału). Cel nauczania opisuje zakres wiedzy i umiejętności, jakie powinien posiąść kandydat podchodzący do egzaminu, z zakresu opisanego w danej części sylabusa. Przyjrzyjmy się przykładowym celom nauczania z rozdziału 3 – „Testowanie statyczne” sylabusa Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy: 
 
Cele nauczania — testowanie statyczne:

3.1. Podstawy testowania statycznego

  • FL-3.1.1. (K1) Kandydat potrafi rozpoznać typy produktów pracy związanych z oprogramowaniem, które mogą być badane przy użyciu poszczególnych technik testowania statycznego.
  • FL-3.1.2. (K2) Kandydat potrafi opisać, podając przykłady, wartość testowania statycznego.
  • FL-3.1.3. (K2) Kandydat potrafi wyjaśnić różnicę między technikami testowania statycznego a technikami testowania dynamicznego z uwzględnieniem celów, typów identyfikowanych defektów oraz roli tych technik w cyklu życia oprogramowania.

Jak widzimy, z podrozdziałem 3.1 – "Podstawy testowania statycznego" związane są trzy cele nauczania: FL-3.1.1, FL-3.1.2 i FL-3.1.3. 

Kandydaci narzekający w Internecie, że egzamin był "dziwny", prawdopodobnie nie rozumieją tej zasady. Mogą czytać sylabus i interpretować jego treść w różny sposób, ale tak naprawdę ważne jest, aby czytać sylabus "zgodnie z celami nauczania" i uczyć się w oparciu o te cele.
 

Źródła:
https://sjsi.org/wp-content/uploads/2021/06/Jak-tworzone-sa-egzaminy-certyfikacyjne-ISTQB®.pdf

To powinno Cię zainteresować