Jak tworzone są pytania egzaminacyjne ISTQB®? Zasada 7

Jak tworzone są pytania egzaminacyjne ISTQB®? Zasada 7
Zasada 7. Masz prawo do składania reklamacji

Defekty w pytaniach egzaminacyjnych, choć należą do rzadkości, również mogą się przytrafić. Może to być literówka, niejasność albo prawie nigdy niezdarzający się błąd merytoryczny polegający na braku prawidłowej odpowiedzi.

Z powyższych względów każdy kandydat ma prawo zgłaszania reklamacji do egzaminu. Ewentualne problemy z pytaniem można zgłosić prowadzącemu egzamin lub napisać uwagę w przeznaczonym do tego miejscu. Trzeba oczywiście pamiętać, żeby zgłoszenie było zasadne i istotne z merytorycznego punktu widzenia; jeśli zdarzy się, że pytanie zawiera rzeczywiście niejasne sformułowanie i sposób jego zrozumienia wpływa na wybór poprawnej odpowiedzi, to jest to oczywiście błąd, który powinien zostać zgłoszony i rozwiązany. Proces zgłaszania reklamacji opisany jest na stronie https://sjsi.org/reklamacje.

Zasadne reklamacje merytoryczne są analizowane i uwzględniane przez Komisję Egzaminacyjną SJSI. Zdarzały się sytuacje, w których reklamacja złożona przez kandydata została uznana, w rezultacie czego Komisja przyznała dodatkowe punkty za zadanie / zadania i w ten sposób kandydat, który nie zdobył wcześniej wystarczającej do uzyskania pozytywnego wyniku liczby punków, ostatecznie zdał egzamin i otrzymał certyfikat. 

Wraz z biegiem czasu ilość zasadnych reklamacji zmniejszyła się. Dzieje się tak, ponieważ każda uznana reklamacja powoduje uruchomienie procesu korekty pytania; jest ono poprawiane, wymieniane na inne albo nawet usuwane z puli pytań. To właśnie dzięki temu jakość pytań egzaminacyjnych stale się zwiększa. I choć niewykluczony jest przypadek natrafienia podczas egzaminu na zupełnie nowe, wadliwe pytanie, które niedawno zostało dodane do bazy egzaminacyjnej i jeszcze żaden kandydat nie miał okazji zgłosić reklamacji, to z takimi sytuacjami Komisja ma styczność niezmiernie rzadko (2-3 razy w roku).

Poprzednia zasada dostępna jest >> tutaj <<
 

To powinno Cię zainteresować