Jak tworzone są pytania egzaminacyjne ISTQB®? Zasada 6

Jak tworzone są pytania egzaminacyjne ISTQB®? Zasada 6
Zasada 6. Zestawy egzaminacyjne mogą się różnić

Każdy zestaw egzaminacyjny generowany jest komputerowo. Dostawca egzaminów posiada bazę pytań, z których specjalny algorytm losuje indywidualny zestaw dla każdego kandydata – do zadań wspomnianego algorytmu należy dbanie o to, aby zachowane były zasady tworzenia egzaminów, tj. zapewnienie, że rozkład pytań będzie zgodny z tabelą omówioną przy Zasadzie nr 5.

Aby lepiej zrozumieć to, o czym mowa, posłużymy się przykładem związanym z egzaminem "Certyfikowany tester – poziom podstawowy". W bazie pytań mogą znajdować się trzy pytania – A1, A2 i A3, które pokrywają cel nauczania FL-4.2.1, a także cztery pytania – B1, B2, B3 i B4 pokrywające cel nauczania FL-4.2.2. Z zebranych siedmiu pytań muszą zostać wylosowane trzy, z czego co najmniej jedno musi pokryć cel 4.2.1. i co najmniej jedno musi pokryć cel 4.2.2. W rezultacie, kandydaci mogą otrzymać różne zestawy dotyczące tych celów nauczania, na przykład:

  • kandydat nr 1 otrzyma wylosowane przez system pytania A2, A3, B1;
  • kandydat nr 2 otrzyma wylosowane przez system pytania A1, B1, B4;
  • kandydat nr 3 otrzyma wylosowane przez system pytania A2, B2, B4;

W otrzymanych pytaniach losowana jest także kolejność odpowiedzi; z tego względu dwie osoby, które otrzymają na egzaminie to samo pytanie, będą musiały zaznaczyć różne odpowiedzi: u jednego kandydata poprawna odpowiedź oznaczona będzie jako A, u drugiego z kolei – jako B.

Nie zdarzy się jednak tak, że kandydat otrzyma na przykład poniższe zestawy pytań:

  • A1, A2, B3, B4 (bo łącznie z tych dwóch celów nauczania powinny pojawić się 3 pytania); 
  • B1, B2, B3 i żadnych pytań A (bo wówczas nie zostanie pokryty cel nauczania FL-4.2.1); 
  • A1, B2 (ponieważ łącznie z tych dwóch celów nauczania powinny pojawić się 3 pytania).

Poprzednia zasada dostępna jest >> tutaj <<
 

To powinno Cię zainteresować