Myślenie krytyczne dla testerów juniorów

Myślenie krytyczne dla testerów juniorów
Myślenie jest jedną z najważniejszych umiejętności ludzi, myślenie krytyczne jest jedną z najważniejszych umiejętności testera oprogramowania. Junior tester może nauczyć się tego, zanim nauczy się testowania i wykorzystać to do znalezienia pracy w testowaniu.

Przede wszystkim, zanim zdecydujesz się na zawód testera miej pewność, że wiesz czym jest myślenie krytyczne i miej pewność, że wiesz, jak z niego skorzystać. Jeśli dziś nie wiesz czym jest myślenie krytyczne, to jeszcze nie jest za późno, aby się tego dowiedzieć.

Oto jedna z definicji krytycznego myślenia: "wprawna i aktywna interpretacja i ewaluacja tego, co obserwujemy, komunikatów, informacji i argumentów" (autor Michael Scriven). Z pozoru proste i oczywiste, dlaczego więc tak wiele osób nie jest w stanie myśleć w ten sposób? Jest to jednak nie tylko umiejętność myślenia, ale także analizowania, przetwarzania oraz poddawania informacji krytyce. Krytyczne myślenie składa się ze zbioru postaw, które przedstawimy poniżej, a następnie przeniesiemy na testerski rynek pracy.

Potrafisz sprawdzić informację

Umiejętność czytania i weryfikowania informacji jest w obecnych czasach krytyczna nie tylko do zachowania higieny psychicznej, ale również by nie zostać oszukanym lub celowo wprowadzonym w błąd. 

Jeśli ktoś powie Ci, że "dzięki temu szkoleniu zagwarantujesz sobie pracę w testowaniu", to czy jesteś w stanie zweryfikować prawdziwość tej informacji? 

Potrafisz przetwarzać informacje

Świat atakuje nas tysiącami informacji i milionami danych. Jeśli jakaś informacja jest dla Ciebie ważna, powinna zostać przetworzona. 

Rozumiesz, jaka jest sytuacja na rynku pracy i analizujesz liczbę otwartych ofert pracy względem liczby osób, które próbują dostać się do zawodu. 

Kwestionujesz największe oczywistości 

Jeśli coś wydaje się oczywistością, to potrafisz to zakwestionować bazując na wartościowych źródłach.

"Wszyscy mogą pracować w IT" – może to i prawda, ale czy rzeczywiście jest jakaś rzecz, którą mogliby robić "wszyscy"?

Kwestionujesz własne założenia

Musisz założyć, że założenia, jakie zrobiłeś, mogą być błędne.

Zakładasz, że masz wystarczające umiejętności, aby zostać testerem. Z czego wynika to założenie? Może z tego, że udało się to jakiemuś koledze albo koleżance. A czy skoro udało się jemu, to czy musi się udać i Tobie?

Myślisz o konsekwencjach

Każde nasze działanie i każda nasza decyzja mają swoje konsekwencje. Zanim zdecydujesz się na dany krok, musisz przeanalizować konsekwencje swoich działań. 
Konsekwencje decyzji o wejście w zawód testera mogą być różne. Przykładowo:

  • możesz uczyć się i próbować szukać pracy równolegle pracując gdzie indziej - > w konsekwencji możesz nie mieć wystarczająco czasu ciągnąc równolegle te dwa etaty i w żadnej z dziedzin nie osiągnąć sukcesu;
  • możesz poświęcić się nauce testowania i szukaniu pracy na 100% - > w konsekwencji bez znalezienia pracy możesz nie mieć środków na utrzymanie.

Przeanalizuj konsekwencje zanim się z nimi zderzysz. 

Potrafisz tworzyć, analizować i oceniać hipotezy

Stawianie i testowanie (potwierdzanie lub falsyfikacja) hipotez to jeden z podstawowych procesów myślenia. 

Zdanie "Aby zostać testerem oprogramowania muszę mieć certyfikat ISTQB®" zostało przerobione na setki sposobów. Podlegało potwierdzeniu w odległej przeszłości oraz falsyfikacji w niedalekiej przeszłości. Jak jest teraz?

Czy zdanie "Pracodawcy zatrudniają tylko osoby z doświadczeniem zawodowym" jest prawdziwe czy fałszywe? Mówimy o sytuacji, gdzie każdy pracownik zanim zdobędzie doświadczenie zawodowe musi wcześniej dostać pracę. 

Umiesz tworzyć logiczne powiązania

Jeśli A AND B to C, to bez zaistnienia jednoczesnego i A, i B nie ma C.

Jeśli pracodawca szuka testerów z doświadczeniem (nawet niewielkim) i certyfikatem, to nie posiadając jednego z nich możesz nie dostać pracy.

Odróżniasz fakty od opinii 

W Internecie ludzie rzadko kiedy posługują się faktami. Raczej wyrażają swoją opinię. Wśród testerów musisz być w stanie odróżnić co jest faktem, a co opinią.

Jeśli jedna osoba na internetowym forum powie, że "teraz juniorom łatwiej znaleźć pracę", to jest to fakt czy opinia?

Rozwiązujesz problemy 

Świetną umiejętnością jest nie tylko dostrzeganie problemów, ale od razu próba znalezienia na nie rozwiązania. 

Problem braku doświadczenia, problem braku umiejętności i w konsekwencji, problem ze znalezieniem pracy w testowaniu to zbiór problemów, z jakimi borykają się przyszli testerzy. Problem już jest nazwany, teraz dużo trudniejsze pytanie jak go rozwiązać?

Rozpoznajesz potrzeby

Umiejętność nazwania potrzeb, jakie kryją się za poszczególnymi informacjami, oraz ich zaadresowanie jest kluczowe. 

Pracodawca publikując ogłoszenie o pracę ma potrzebę zatrudnienia pracownika. Czytając między wierszami albo eksplorując informacje o samym pracodawcy, może będziesz w stanie lepiej zaadresować jego potrzeby. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że może ich być więcej niż tylko jedna. Możesz to umieścić w CV, możesz to wykorzystać podczas rozmowy. 

Myślenie o myśleniu

Mentalizowanie to widzenie siebie z zewnątrz oraz patrzenie na innych od środka (autor: A. Bateman). Dlaczego uświadamianie sobie własnego stanu umysłowego oraz rozumienie innych jest tak znaczące? Ponieważ to, co uświadomione, jest możliwe do modyfikacji albo do (ponownie) zaadresowania.

W procesie poszukiwania pracy może pojawić się w Tobie euforia albo np. rezygnacja. Rozumienie siebie pozwoli Ci zareagować odpowiednio na Twój stan i ostatecznie pomóc Ci ukierunkować się na realizację swoich celów. 

O czym myśli rekruter i w jaki sposób ja mogę jego myślenie przekuć na swoją korzyść? Jaką postawę prezentują inni adepci testowania, w tym Ci, którzy pracę już dostali? 

Myślenie krytyczne raz nabyte i pielęgnowane będzie bardzo przydatną umiejętnością w całym Twoim życiu i w pracy w testowaniu oprogramowania. Do każdego z powyższych punktów możesz przyporządkować konkretne sytuacje projektowe i zadania testerskie. 

Jeśli dobrnęliście do tego miejsca i macie poczucie, że niewiele z tego zrozumieliście to czas poczytać więcej i pouczyć się myślenia krytycznego. Jeśli jednak zawarte tu wyjaśnienia otworzyły Wam oczy na nowe aspekty, to czas tę wiedzę wykorzystać do znalezienia pracy w testowaniu. 

Powodzenia!

Źródła:
https://psychologiawpraktyce.pl/artykul/myslenie-o-mysleniu-mentalizacja
https://mysleniekrytyczne.edu.pl/myslenie-krytyczne/
https://testerzy.pl/baza-wiedzy/myslenie-w-testowaniu-krytyczne-i-kreatywne

To powinno Cię zainteresować