Programista to nie jest zawód przyszłości

Programista to nie jest zawód przyszłości
Programowanie to umiejętność, która dziś się przydaje. Daje zarobić w przyjemnych warunkach pracy. Programista to zawód teraźniejszości. Zastanów się, jeśli jednak łączysz z nim swoją przyszłość lub przyszłość swoich dzieci.

Czy AI jest kolejną rzeczą, która zabije kodowanie? Patrick Moorhead w X pisze o swoich 30-letnich doświadczeniach z rzeczami, jakie miały wyeliminować kodowanie:

For over 30 years, I’ve heard “XYZ will kill coding” yet we still don’t have enough programmers. An incomplete list of things that were going to kill coding, starting with machine code: -compilers -Basic -COBOL -Fortran -C -Python -Java -Swift -IDEs -low code tools -no code tools AI isn’t going to “end” coding for a while. It puts it into the hands of more people. Just like desktop publishing didn’t kill “creativity” it just expanded it.

Źródło tutaj.

Jest to odpowiedź na wypowiedź Jensenam Huanga, CEO Nvidia, który twierdzi, że dzieci należy przestać uczyć programowania, bo to nie ma przyszłości. Uważa on, że język naturalny wyprze język programowania.

Co więcej, Huang przyznał, że celem Nvidia jest stworzenie technologii, która wyeliminuje programowanie. Co prawda wiemy, że wszystkie wielkie korporacje pracują nad AI, ale to chyba pierwszy raz, gdy szef tak dużej firmy przyznał, że zasadniczym celem jest pozbycie się programistów. A trzeba podkreślić, że mówimy tu o firmie, której kapitalizacja rynkowa wynosi blisko 2 bilony dolarów i jest to trzecia najdroższa, po Microsoft i Apple firma notowana na amerykańskiej giełdzie.

Radek Smilgin z 21CN / testerzy.pl również dostrzega, że AI wypiera programistów z rynku: „Kodowanie odtwórcze już dziś w dużej mierze zastąpione jest przez mechanizmy generatywnej AI. Tylko kodowanie kreatywne rzeczy awangardowych ma jeszcze uzasadnienie projektowe”. Co więcej, wspiera on pogląd, że języki programowania jako pośrednik między maszyną a człowiekiem są nieoptymalną „metodą komunikacji” i muszą wymrzeć.

W tej sytuacji nie ma sensu wchodzić w polemikę ani z tymi, którzy uważają, że AI zastąpi programowanie, jak i z tymi, którzy mają przeciwne zdanie. Wszyscy (i zapewne również Ty, który masz własną opinię na ten temat), mamy za mało danych, aby jednoznacznie potwierdzić albo zaprzeczyć takiemu twierdzeniu. Jedynym pewnikiem jest to, że programista jest zawodem teraźniejszości i w przewidywalnej przyszłości tak pozostanie. Co jednak będzie później, możemy jedynie zgadywać.

Najlepszą odpowiedzią na pytanie, czy AI zastąpi programowanie, jest czas, który nam to pokaże. 

To powinno Cię zainteresować