Rejestr osób z certyfikatem ISTQB

Rejestr osób z certyfikatem ISTQB
Już dawno skierowano prośbę do ISTQB o udostępnienie online bazy certyfikatów. Ułatwia to odnalezienie swojego certyfikatu oraz daje możliwość potwierdzenia, że się takowy posiada. Powstał oficjalny rejestr kandydatów, którzy z sukcesem podeszli do egzaminów ISTQB.

Rejestr grupuje kandydatów, którzy zdali egzamin certyfikacyjny ISTQB i wyrazili zgodę na umieszczenie takiej informacji w bazie.

Informacji można szukać po danych:

  • Imieniu i/lub nazwisku;
  • Poziomie certyfikatu (np. CTFL);
  • Dacie certyfikacji;
  • Jednostce certyfikującej;
  • Kraju wydania;
  • Numerze certyfikatu (jest częściowo maskowany ze względów bezpieczeństwa);
  • Dacie ważności (jeśli dotyczy).

Rejestr pozwala również na weryfikację certyfikatów. Przykładowo pracodawcy lub osoby rekrutujące mogą sprawdzić ważność certyfikatu wprowadzając jego pełny numer oraz zweryfikować informacje podane przez posiadacza certyfikatu. Rejestr jest regularnie aktualizowany, ale nie wszystkie dane są w nim dostępne. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości związane z Twoją obecnością lub jej brakiem w rejestrze, skontaktuj się z wystawcą certyfikatu.

Znajdź wystawcę: https://www.istqb.org/istqb-where-you-are.html

Osoby, które uzyskały certyfikat ISTQB® przed uruchomieniem rejestru mogą jeszcze nie zostać wyszczególnione. Skontaktuj się z radą certyfikacyjną, która wydała Ci certyfikat, w celu uzyskania informacji na temat sposobu dodania (Uwaga: warunki mogą się różnić w zależności od rady).

Znajdź radę certyfikacyjną: https://www.istqb.org/istqb-where-you-are.html

Jeśli chcesz wycofać lub zmienić swoje dane z rejestru, skontaktuj się z SJSI lub dostawcą egzaminu, który wystawił twoje zaświadczenie.

Strona ISTQB® Successful Candidate Register:  http://scr.istqb.org/.

To powinno Cię zainteresować