Rejestr osób z certyfikatem ISTQB

Rejestr osób z certyfikatem ISTQB
Już dawno skierowano prośbę do ISTQB o udostępnienie online bazy certyfikatów. Ułatwia to odnalezienie swojego certyfikatu oraz daje możliwość potwierdzenia, że się takowy posiada. Powstał oficjalny rejestr kandydatów, którzy z sukcesem podeszli do egzaminów ISTQB.

Rejestr grupuje kandydatów, którzy zdali egzamin certyfikacyjny ISTQB i wyrazili zgodę na umieszczenie takiej informacji w bazie.

Informacji można szukać po danych:

  • Imieniu i/lub nazwisku;
  • Poziomie certyfikatu (np. CTFL);
  • Dacie certyfikacji;
  • Jednostce certyfikującej;
  • Kraju wydania;
  • Numerze certyfikatu (jest częściowo maskowany ze względów bezpieczeństwa);
  • Dacie ważności (jeśli dotyczy).

Rejestr pozwala również na weryfikację certyfikatów. Przykładowo pracodawcy lub osoby rekrutujące mogą sprawdzić ważność certyfikatu wprowadzając jego pełny numer oraz zweryfikować informacje podane przez posiadacza certyfikatu. Rejestr jest regularnie aktualizowany, ale nie wszystkie dane są w nim dostępne. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości związane z Twoją obecnością lub jej brakiem w rejestrze, skontaktuj się z wystawcą certyfikatu.

Znajdź wystawcę: https://www.istqb.org/istqb-where-you-are.html

Osoby, które uzyskały certyfikat ISTQB® przed uruchomieniem rejestru mogą jeszcze nie zostać wyszczególnione. Skontaktuj się z radą certyfikacyjną, która wydała Ci certyfikat, w celu uzyskania informacji na temat sposobu dodania (Uwaga: warunki mogą się różnić w zależności od rady).

Znajdź radę certyfikacyjną: https://www.istqb.org/istqb-where-you-are.html

Jeśli chcesz wycofać lub zmienić swoje dane z rejestru, skontaktuj się z SJSI lub dostawcą egzaminu, który wystawił twoje zaświadczenie.

Strona ISTQB® Successful Candidate Register:  http://scr.istqb.org/.

5444

Powiązane szkolenia

13-15
lutego
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Teoria testowania
1 400PLN
ISTQB® Poziom Podstawowy
3
Wolne miejsca
Rezerwuj
13-17
marca
2023
Jarosław Hryszko
online
Teoria testowania
3 450PLN
ISTQB® Poziom Zaawansowany - Kierownik Testów
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
27
lutego
2023
-01
marca
2023
online
Teoria testowania
2 400PLN
ISTQB® Poziom Zaawansowany - Techniczny Analityk Testów
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
14-16
lutego
2023
Adam Roman
online
Teoria testowania
2 400PLN
ISTQB® Poziom Zaawansowany - Analityk Testów
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
06-08
marca
2023
online
Teoria testowania
2 550PLN
ISTQB® Inżynier Automatyzacji Testowania - Moduł Specjalistyczny
11
Wolnych miejsc
Rezerwuj
20-21
marca
2023
Arnika Hryszko
online
Teoria testowania
1 622PLN
ISTQB® Tester Zwinny
13
Wolnych miejsc
Rezerwuj
27-30
marca
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Praktyka testowania
2 550PLN
Zawód Tester
7
Wolnych miejsc
Rezerwuj
11-13
kwietnia
2023
Jarosław Hryszko
online
Teoria testowania
2 600PLN
Certified Tester - AI Testing
8
Wolnych miejsc
Rezerwuj

To powinno Cię zainteresować