Czy automatyk testów to ciągle tester?

Czy automatyk testów to ciągle tester?
Przejrzeliśmy i porównaliśmy dziesiątki ogłoszeń o pracę dla testerów i automatyków testów. Wnioski płynące z tej analizy dla wielu mogą być zaskakujące.
 

Część wymagań stawianych rolom testera i automatyka są podobne. Należą do nich:

 • umiejętność pracy w grupie
 • kreatywność i samodzielność w rozwiązywaniu problemów
 • umiejętność tworzenia efektywnych przypadków testowych
 • otwartość i zaangażowanie
 • umiejętność skutecznego komunikowania się w ramach zespołu.

 

Są to jednak na tyle ogólne wymagania, że dotyczą każdej pracy w IT i nie tylko. Podobieństwa w wymaganiach są więc jedynie teoretyczne.

 

Wykonywane zadania pokrywają się jedynie w pewnej części:

 • analiza i badanie zgodności oraz spójności wymagań
 • współpraca z członkami zespołu
 • przeprowadzanie testów i wspieranie użytkowników podczas UAT
 • przygotowanie środowiska testowego
 • tworzenie scenariuszy i przypadków testowych.

 

Widzimy tu standardowe wymagania, które opisywałyby testera manualnego.

 

Są również wymagania wykraczające daleko poza wymagania na tzw. "zwykłego testera". Są to np.:

 • znajomość języków programowania: Java, C#, C++, Python, Perl
 • znajomość SQL
 • bardzo dobra znajomość narzędzi do automatyzacji testów: Selenium, WebDriver, JBehave, SoapUI
 • doświadczenie w projektowaniu i wykonywaniu testów automatycznych w środowisku ciągłej integracji
 • doświadczenie w testowaniu wydajności dla aplikacji webowych
 • znajomość wzorców projektowych i dobrych praktyk z obszaru testowania automatycznego
 • wykształcenie wyższe techniczne: informatyka lub telekomunikacja
 • znajomość środowiska Linux oraz Windows na poziomie umożliwiającym swobodną pracę.

 

Są to zatem wymagania dla osoby o silnie technicznych kompetencjach.

 

Zadania typowe dla automatyka:

 • budowanie i praktyczna realizacja strategii automatycznych testów
 • programowanie i wspieranie frameworku automatycznych testów
 • przygotowywanie skryptów automatyzujących testowanie
 • generowanie aplikacji wspomagających proces testowy
 • przeprowadzanie testów automatycznych oprogramowania
 • utrzymanie infrastruktury testów automatycznych.

 

Reasumując automatyk testów to tester i programista w jednym, z naciskiem jednak na umiejętności programistyczne. Co ciekawe zestawiając rolę automatyka i programisty różnice w ogłoszeniach nie są duże. Czy automatyk testów jest więc testerem oprogramowania? Po analizie ogłoszeń można powiedzieć, że NIE! Poprawniejszą nazwą dla automatyka byłoby "programista narzędzi kontroli jakości".

 

To powinno Cię zainteresować