Czym jest testowanie eksploracyjne?

Czym jest testowanie eksploracyjne?
Testowanie eksploracyjne jest techniką równoczesnego uczenia się aplikacji i weryfikacji jej funkcjonowania. Technika idealnie nadaje się do testów aplikacji internetowych i jest szeroko stosowana w projektach informatycznych o niedostatecznej ilości dokumentacji.

Technika w dużej części opiera się na ideach testowych. Jest to pomysł na weryfikację systemu poprzez sformułowanie krótkiego opisu tego, co będziemy chcieli osiągnąć (czasami mówi się o opisie zawartego w 140 znakach). Idee testuje się w tak zwanych sesjach.

Na działania w ramach sesji składają się:

  • nauka – praca bez dokumentacji
  • projektowanie
  • wykonanie
  • raportowanie.

Przykładowa sesja eksploracyjna prowadzona przez Evil Tester na Bugzilli.

 

Dodatkową ciekawostką jest użycie bardzo ciekawego narzędzia do monitorowania komunikacji - Fiddler.

 

Polecamy źródła twórców tej techniki testowania eksploracyjne:

- http://www.satisfice.com/articles/what_is_et.shtml

- http://www.kaner.com/pdfs/ETatQAI.pdf

 

To powinno Cię zainteresować