Egzamin ISTQB Poziom Podstawowy (Foundation Level) - FAQ

Egzamin ISTQB Poziom Podstawowy (Foundation Level) - FAQ
Odpowiedzi na pytania dotyczące egzaminu ISTQB Foundation Level/Poziom Podstawowy, które zawsze chciałeś zadać, ale nie miałeś odwagi!

PRZED EGZAMINEM

Jakie egzaminy oferuje ścieżka certyfikacji ISTQB?

Istnieją następujące typy egzaminów:
1. ISTQB® Certyfikowany Tester Poziomu Podstawowego / Certified Tester Foundation Level
2. ISTQB® Foundation Level Certified - Model-Based Tester
3. ISTQB® Certyfikowany Tester Zwinny / Certified Tester Foundation Level - Agile Tester
4. ISTQB® Certyfikowany Tester Poziomu Zaawansowanego / Certified Tester Advanced Level:

  • Kierownik Testów / Test Manager
  • Analityk Testów / Test Analyst
  • Techniczny Analityk Testów / Technical Test Analyst
  • Security Tester
  • Test Automation Engineer

5. ISTQB® Certyfikowany Tester Poziom Ekspercki / Certified Tester Expert Level:

  • Test Management
  • Doskonalenie procesu testowego / Improving the Testing Process
  • Test Automation – Engineering

Jaki jest format egzaminu ISTQB Certyfikowany Tester Poziomu Podstawowego?

Egzamin ISTQB poziomu podstawowego składa się z 40 pytań, w których tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Liczba punktów, jaką uczestnik może uzyskać to 40. Aby zdać egzamin, należy zdobyć minimum 26 punktów (65%). Na napisanie egzaminu przeznaczone jest 60 minut. W przypadku wyboru pytań w wersji angielskiej lub niemieckiej, uczestnik egzaminu otrzymuje dodatkowe 15 minut.

Gdzie mogę zdać egzamin ISTQB?

Nasze Centrum Egzaminacyjne dostarczające egzaminy w formie elektronicznej znajduje się w Chorzowie przy ul. Metalowców 13.

W formie papierowej organizujemy egzaminy ISTQB na terenie całej Polski. Aktualny kalendarz terminów dostępny jest tutaj.

Czy egzamin ISTQB mogę zdawać w formie on-line?

Tak, od dnia 27 kwietnia 2020 r. została wprowadzona możliwość udziału w zdalnych sesjach egzaminacyjnych. W tym miejscu poznasz zasady uczestnictwa w sesji, a tutaj znajdziesz dostępne terminy.

Pamiętaj, że termin egzaminów on-line należy rezerwować 3-dniowym wyprzedzeniem!

Kto jest dostawcą egzaminów?

Dostawcą egzaminów jest organizacja gasq.

Jakie wymagania muszę spełnić, aby przystąpić do egzaminu na poziomie podstawowym?

Nie ma żadnych wymagań dla osób, które chcą przystąpić do egzaminu ISTQB na poziomie podstawowym.

W jakich językach mogę zdawać egzamin poziomu podstawowego?

Egzamin poziomu podstawowego dostępny jest w językach polskim, angielskim oraz niemieckim.

Czy aby podejść do egzaminu należy ukończyć kurs?

Nie ma wymogu ukończenia kursu przed podejściem do egzaminu.

Czy jeśli nie zdam egzaminu, mogę podejść do niego ponownie?

Tak, można ponownie przystąpić do egzaminu. Za każde podejście pobierana jest nowa opłata egzaminacyjna.

W jaki sposób mogę zarejestrować się na egzamin?

Aby dokonać rejestracji na egzamin, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, wybierając opcję "Osoba prywatna". Po wysłaniu formularza należy oczekiwać na kontakt ze strony Centrum Egzaminacyjnego w celu potwierdzenia procesu rejestracji na egzamin. 

Aby wyświetlić formularz wejdź w kalendarz terminów i kliknij zapisz się.

OPŁATY

Ile kosztują egzaminy ISTQB?

Aktualne opłaty egzaminacyjne zawarte są w cenniku. Wystarczy wybrać z listy egzamin, który Cię interesuje i sprawdzić jego cenę.

PRZEBIEG EGZAMINU

Jak wygląda egzamin?

Egzamin ma formę elektroniczną, pisemną bądź zdalną.

Wybierając formę elektroniczną uczestnik zdaje egzamin na specjalnie przygotowanym stanowisku komputerowym. Zdający korzysta z internetowej aplikacji do egzaminów. Egzaminy w formie elektronicznej dostępne są jedynie w naszym centrum egzaminacyjnym w Chorzowie.

W przypadku zdawania egzaminu w formie pisemnej zdający wypełnia arkusz odpowiedzi dla zestawu pytań.

Wyjście z sali oznacza koniec egzaminu.

Do egzaminu zdalnego niezbędne jest posiadanie kamery oraz mikrofonu. Po rezerwacji terminu uczestnik otrzyma dwie wiadomości e-mail. Pierwsza będzie zawierała link oraz instrukcję do konfiguracji systemu, a druga zaproszenie na egzamin oraz dalsze informacje. W trakcie sesji egzaminator będzie obecny zdalnie, a jego zadaniem jest monitorowanie otoczenia zdającego.

Jak długo trwają egzaminy poziomu podstawowego?

Czas trwania egzaminu poziomu podstawowego w języku polskim to 60 minut, a w języku obcym - 75 minut.

Czy pytania egzaminacyjne są identyczne dla każdego?

Nie. Pytania egzaminacyjne pochodzą z międzynarodowej puli pytań i generowane są losowo, a poziom trudności pytań jest porównywalny. Nowe pytania są stale układane przez komisje egzaminacyjne.

Z jakich pomocy naukowych mogę korzystać w trakcie egzaminu?

Osoby przystępujące do egzaminu w języku obcym mogą korzystać ze słowników dwyjęzycznych (np. słownik angielsko-polski) lub jednojęzycznych (np. słownik angielsko-angielski). Zasada ta nie dotyczy osób przystępujących do egzaminu w języku ojczystym. Korzystanie z innych pomocy naukowych w czasie trwania egzaminu jest niedozwolone.

Czy w trakcie egzaminu mogę wykonywać notatki?

Tak. Notatki poczynione podczas egzaminu nie mogą być jednak wynoszone przez uczestników z sali egzaminacyjnej i po zakończenu egzaminu powinny być dostarczone do egzaminatora. Notatki nie polegają ocenie.

CERTYFIKAT

Zdałem egzamin ISTQB. Jak długo będę musiał czekać na certyfikat?

Czas oczekiwania na certyfikat ISTQB to okres do maksymalnie dwóch miesięcy od daty egzaminu.

W jakim języku wystawiony zostanie mój certyfikat?

Certyfikaty wystawiane są w języku angielskim bez względu na język, w którym uczestnik egzaminu zdawał egzamin.

Czy otrzymam certyfikat w formie elektronicznej czy papierowej?

Certyfikat dostarczany jest w postaci pliku PDF, wysyłanego na adres mailowy uczestnika egzaminu. Każda osoba posiadająca certyfikat w postaci elektronicznej może samodzielnie dokonywać kopii certyfikatu.

Czy istnieje okres ważności certyfikatu?

Certyfikaty ISTQB poziomu podstawowego oraz zaawansowanego mają charakter bezterminowy.

ORGANIZACJA TERMINÓW ZAMKNIĘTYCH

W mojej firmie jest kilku pracowników zainteresowanych egzaminem ISTQB. Czy istnieje możliwość zorganizowania egzaminu w naszej siedzibie?

Tak, istnieje możliwość organizacji terminu zamkniętego w lokalizacji Klienta.

W razie zainteresowania zapraszamy do kontaktu.

Jaka jest minimalna grupa, dla której możliwe jest zorganizowanie egzaminu w siedzibie mojej firmy?

Minimalna grupa uczestników to 6 osób. W przypadku, gdy liczba osób jest mniejsza od 6, istnieje możliwość podejścia do egzaminu w Centrum Egzaminacyjnym w Chorzowie lub dopisania się do grupy egzaminacyjnej na terminy otwarte.

Jakie obowiązki musi spełnić moja firma, aby można było przeprowadzić egzamin w naszej siedzibie?

Obowiązkiem Klienta jest zapewnienie izolowanej sali na przeprowadzenie egzaminu, w której uczestnicy będą mieli komfort zdawania. W sali powinny się znajdować pojedyncze stanowiska dla wszystkich uczestników egzaminu. Odległość pomiędzy poszczególnymi stanowiskami nie może być mniejsza od 1 metra. Rozmieszczenie stanowisk powinno wykluczać przypadki, w których ktokolwiek poza egzaminowanym będzie miał możliwość obserwowania karty odpowiedzi/zawartości ekranu komputera.

W przypadku organizacji egzaminu w formie elektronicznej, Klient ma obowiązek zapewnienia stabilnego łącza internetowego o przepustowości minimum 512 kB.

W jaki sposób mogę dokonać rejestracji pracowników mojej firmy na wybrany egzamin?

Aby dokonać rejestracji na egzamin, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, wybierając opcję "Firma". Po wysłaniu formularza należy oczekiwać na kontakt ze strony Centrum Egzaminacyjnego w celu kontynuowania procesu rejestracji uczestników egzaminu.

Aby wyświetlić formularz wejdź w kalendarz terminów i kliknij zapisz się.

Pobierz za darmo:
materiały szkoleniowe ISTQB Poziom Podstawowy
materiały do egzaminu ISTQB Poziom Podstawowy

SPRAWDŹ TAKŻE
Egzamin ISTQB Agile Tester - FAQ
Egzamin ISTQB Poziom Zaawansowany (Advanced Level) - FAQ
Szkolenie ISTQB Poziom Podstawowy (Foundation Level) - FAQ
Szkolenie ISTQB Agile Tester - FAQ
Szkolenia ISTQB Poziomu Zaawansowanego (Advanced Level) - FAQ

To powinno Cię zainteresować