Jak czytać sylabus ISTQB? Model iteracyjny czy inkrementacyjny?

Jak czytać sylabus ISTQB? Model iteracyjny czy inkrementacyjny?
W materiałach ISTQB znajdziemy rozróżnienie kilku modeli rozwoju oprogramowania. Najprostszy model –wodospadowy dostarcza jedną wersję oprogramowania na koniec projektu. Modele przyrostowe dostarczają oprogramowanie w cyklach i opisane są dwoma hasłami.
 

Sylabus ISTQB poziomu podstawowego zawiera pojęcie modelu rozwoju oprogramowania zarówno iteracyjnego, jak i inkrementacyjnego. Z perspektywy dzisiejszego stanu wiedzy IT inkrementacja i iteracja zlewają się w jedno. Są to po prostu metody budowania oprogramowania, rozwoju oprogramowania, gdzie w cyklach dostarczamy jego kolejne wersje. Spoglądając na definicję można powiedzieć, że nie różnią się one niczym za wyjątkiem dużej lub małej ilości iteracji potrzebnych do dostarczenia działającego oprogramowania. Pytanie czy powinny się one ostać w sylabusie czy też zostać z niego usunięte?  

Kłopot polega na tym, że modele inkrementacyjne były zdefiniowane dużo wcześniej niż iteracyjne. Inkrementacja oprogramowania to wprowadzenie cykliczności dostawy oprogramowania do modelu kaskadowego z uwzględnieniem ciężkich metodyk pracy takich jak PMI czy Prince. Odchodzące do lamusa RUP czy RAD nazywane były modelami inkrementacyjnymi i powiedzieć o nich dzisiaj, że są iteracyjne nie będzie dużym grzechem. Nie będzie jednak do końca prawdą. Iteracyjność to odbiurokratyzowanie pojęcia inkrementacji. Jest to usunięcie elementów obciążających proces wytwarzania oprogramowania takich jak rozbudowana specyfikacja, centralne sterowanie, czy formalne zarządzanie ryzykiem i orientacje na szybkie dostarczanie rozwiązań informatycznych. 

Z powodów historycznych utrzymuje się oba pojęcia razem, czasami posługując się hasłem iteracyjno-inkrementacyjny dla podkreślenia podobieństwa między nimi. Jest to ewolucyjne przejście od inkrementacji do iteracji, które jest naturalną zmianą i nowym myśleniem o cykliczności. 

 

 

SPRAWDŹ TAKŻE
Jak czytać sylabus ISTQB? Proces testowania. 
Jak czytać sylabus ISTQB? Słownictwo. 
Jak czytać sylabus ISTQB? Cele nauczania. 

 

7208

Powiązane szkolenia

05-06
czerwca
2023
Jarosław Hryszko
online
Praktyka testowania
1 750PLN
Testowanie aplikacji internetowych
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
06-07
marca
2023
Arnika Hryszko
online
Praktyka testowania
1 770PLN
Testowanie użyteczności
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
20-21
kwietnia
2023
Rafał Stańczak
online
Dobre praktyki testowania
1 700PLN
Testowanie w metodykach Agile
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
23-24
marca
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Praktyka testowania
1 770PLN
Testowanie aplikacji mobilnych - Android
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
12-13
czerwca
2023
Krzysztof Skarbiński
online
Automatyzacja testowania
1 800PLN
Testowanie REST API dla początkujących w języku python
11
Wolnych miejsc
Rezerwuj
27-28
lutego
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Języki programowania dla testerów
1 800PLN
JavaScript dla testerów oprogramowania
10
Wolnych miejsc
Rezerwuj
10-12
kwietnia
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Praktyka testowania
3 000PLN
Tester gier
11
Wolnych miejsc
Rezerwuj
13
marca
2023
-09
kwietnia
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Automatyzacja testowania
5 500PLN
Praktyka automatyzacji testowania
5
Wolnych miejsc
Rezerwuj

To powinno Cię zainteresować