Jak czytać sylabus ISTQB? Proces testowania.

Jak czytać sylabus ISTQB? Proces testowania.
Sylabusy ISTQB w różny sposób przedstawiają proces testowania oprogramowania. Wynika to z faktu, że rozwijane są one niezależnie. Choć różne grupy odpowiedzialne za aktualizację dokumentów próbują uspajniać zawartość dokumentów między sobą, to mają również na względzie zmieniający się kontekst projektowy.
 

Sylabus "ISTQB Certyfikowany tester. Plan poziomu podstawowego. Wersja 2011.1.1", jak wskazuje jego numeracja, pochodzi z 2011 roku. Datowany jest on na jeden rok przed "Sylabusem ISTQB Poziomu Zaawansowanego Kierownik Testów" (2012). Można zastanawiać się, czy odstęp jednego roku robi tutaj poważną różnicę, ale wiedząc, że prace nad sylabusem poziomu zaawansowanego trwały od 2007 roku, możemy spokojnie założyć, że sylabusy zdąrzyły się w międzyczasie "rozjechać". Tak właśnie jest w przypadku procesu testowania oprogramowania.

 

Proces testowy poziomu podstawowego

Proces opisywany na poziomie podstawowym podzielony jest na następujące fazy:

 • Planowanie i kontrola
 • Analiza i projektowanie
 • Implementacja i wykonanie
 • Ocena kryterium zakończenia i raportowanie
 • Czynności zamykające testy.
 

Poniżej przedstawiamy naszą wizualizację dla procesu, bazującą również na elementach zaczerpniętych z normy "Component testing".

 

 

Od momentu publikacji praktycy testowania zarzucali mu zbytnią kaskadowość i brak uwzględnienia specyfiki szeroko pojętego współczesnego projektu informatycznego. Łączenie czynności, które w wielu przypadkach są realizowane przez różne role i w różnych etapach projektowych nadaje procesowi łatkę "czystej teorii". Choć opisy w sylabusie sugerują możliwość jego uelastycznienia, to realne odczarowanie procesu wymaga już jego daleko idącej zmiany.

 

Proces testowy poziomu zaawansowanego

Modyfikacja pojawia się w sylabusie poziomu zaawansowanego. Czynności zostają rozdzielone, a etapowość sugeruje możliwość implementacji również w bardziej zwinnych projektach.

Nowy proces składa się z następujących faz:

 • Planowanie, monitorowanie i kontrola
 • Analiza
 • Projektowanie
 • Implementacja
 • Wykonanie
 • Ocena kryterium zakończenia i raportowanie
 • Czynności zamykające testy.
 

Co prawda na pierwszy rzut oka zmiany nie wydają się być rewolucyjne, ale dla osób analizujących strukturę procesową są one znaczące. Poniżej wizualizacja procesu testowego.

 

 

Osobne fazy to przede wszystkim możliwość przypisania do nich konkretnego właściciela i roli odpowiedzialnej za wykonanie działań. Czytelniej można również nazwać produkty wejścia i wyjścia dla faz.

 

Do 2016 roku ma zostać opublikowany nowy sylabus poziomu podstawowego i może wtedy nastąpi uspójnienie obu procesów.

 

Dokumenty referencyjne

Sylabus ISTQB Poziomu Podstawowego: http://edu.ittraining.pl/material/Sylabus-ISTQB-Poziomu-Podstawowego-PL

Sylabus ISTQB Poziomu Zaawansowanego Kierownik Testów: http://edu.ittraining.pl/material/Sylabus-ISTQB-Poziomu-Zaawansowanego-Kierownik-Testow-PL

 

 

SPRAWDŹ TAKŻE
Jak czytać sylabus ISTQB? Cele nauczania. 
Jak czytać sylabus ISTQB? Słownictwo. 
Jak czytać sylabus ISTQB? Model iteracyjny czy inkrementacyjny? 

 

 

To powinno Cię zainteresować