Narzędzia IBM Rational - 1

Narzędzia IBM Rational - 1
Przegląd narzędzi wspierających testowanie IBM – Rational, część 1. Mnogość narzędzi do automatyzacji powoduje, że użytkownicy zaczynają się gubić, co służy do czego. Oto pomocny przegląd oprogramowania produkcji IBM służącego testerom. Artykuł nie ma autoryzacji firmy IBM. Narzędzia wspierające testowanie firmy IBM Rational. Część 1 - Zarządzanie testami i zmianą.

Ilość narzędzi przygotowanych przez IBM do wspierania wszelkich działań programistycznych, w tym testerskich jest tak duża, że bardzo łatwo się pogubić. Rational to nie tylko różne typy oprogramowania, ale i sporo wersji. Służą one do wykonywania specjalistycznych testów np. „IBM Rational® Tester for SOA Quality” to Rational Tester służący do testowania serwisów sieciowych. Jeśli dodamy do tego, że IBM ma strasznie rozbudowaną i mało pomocą stronę internetową, może się okazać, że trudno będzie znaleźć rozwiązania dla naszego środowiska testowego. Pierwsza część artykułu opisuje narzędzia ukierunkowane na zarządzanie testami i zmianą, a druga zajmuje się automatyzacją testów.

Aby zrozumieć skomplikowaną sieć narzędzi Rational pomocny może okazać się poniższy rysunek.

Sieć narzędzi Rational

ZARZĄDZANIE TESTAMI I ZMIANĄ

Artykuł skupia się jedynie na narzędziach przydatnych testerom czarno- lub szaro- skrzynkowym, tak więc PurifyPlus, Test RealTime oraz Application Developer nie zostały tu opisane.

Rational® RequisitePro® - narzędzie zarządzania wymaganiami oraz przypadkami użycia.

Użytkownikami tego narzędzia będą zespoły projektowe mające za cel poprawę jakości produktu jeszcze zanim rozpocznie się pisanie kodu.
Jest to baza danych, nie tylko przechowująca wymagania, ale umożliwiająca również ich łatwe filtrowanie i wyszukiwanie. Wymagania są ze sobą wielokrotnie powiązane lub wypływają jedno z drugiego. Dzięki RequisitePro można śledzić i kontrolować zmiany zachodzące na najwyższych i najniższych poziomach wymagań. Oczywiście oprogramowanie może łatwo zostać zintegrowane z całą platformą IBM dedykowaną tworzeniu oprogramowania - Software Development Platform.

Korzyści:

  • łatwy dostęp do wymagań bez względu na rolę w projekcie, czy też miejsce na mapie geograficznej
  • wsparcie narzędziowe dla zarządzania wymaganiami i analizy wpływu (przy zmianie wymagań)

Rational® ClearQuest® - narzędzie automatyzacji procesu tworzenia oprogramowania.

Oferuje automatyzację procesu, raportowanie, śledzenie zmian i defektów dla poprawy przewidywalności i kontroli tworzenia oprogramowania. Narzędzie dostarcza ścieżek pracy (workflow), które łatwo mogą zostać dopasowane do potrzeb użytkowników. ClearQuest zarządza czynnikami programistycznymi i testowymi w zintegrowanym środowisku, dzięki czemu ułatwia komunikację programista – tester. Zapewnia funkcje bezpieczeństwa, takie jak autoryzacja i podpis elektroniczny. Dostępny jest poprzez interfejs sieciowy oraz główne IDE takie jak IBM Rational Application Developer, IBM WebSphere Studio, Microsoft® Visual Studio 2005 i Eclipse framework. W środowisku zintegrowanym z IBM Rational ClearCase® dostarcza pełniejszej kontroli zmian w oprogramowaniu i zarządzaniu konfiguracją. Umożliwia kompleksowe zarządzanie wymaganiami, programowaniem, kompilowaniem, testami, implementacją i zarządzaniem portfolio.

ClearQuest wspiera automatyzację i kontrolę procesu dla poprawienia efektywności.

Funkcja

Korzyści

Automatyzacja procesu

Powtarzalność, przewidywalność

Śledzenie defektów i zmian

Zarządzanie tematami do rozwiązania

Raportowanie i metryki

Poprawia przejrzystość projektu i procesu

Ścieżki pracy

Szybkie wdrożenie toku pracy

Łatwa kastomizacja

Modyfikacja interfejsu do potrzeb organizacji

Zarządzanie zmianami oparte na aktywnościach

Zdefiniowanie i zarządzanie zmianami jako aktywności

Zarządzanie testami

Zarządzanie testami i programowaniem w jednym narzędziu

Śledzenie poszczególnych kompilacji i wdrażania

Proces śledzenie w całym procesie tworzenia oprogramowania

Interfejs sieciowy i IDE

Dostęp do zasobów bazy z dowolnego miejsca

Autoryzacja

Zapewnia śledzenie zmian wprowadzanych przez poszczególnych członków zespołu

Podpis elektroniczny

Identyfikowanie ludzi wykonujących akcje i dokonujących zmian

Wsparcie audytów

Śledzenie od pierwszych do ostatnich aktywności na bazie danych

Skalowalność

Dopasowanie do potrzeb i środowiska

Integracja z ClearCase

Zarządzanie zmianami z jednego punktu kontrolnego

Wygląd okna raportowania defektu w ClearQuest.

Okno raportowania w ClearQuest

Rational® TestManager – centrum zarządzania testami, ich wykonaniem i raportowania. Wspiera wszystkie działania testerskie, od testowania ręcznego do skomplikowanych testów automatycznych łącznie z testowaniem komponentów, testami regresyjnymi i testami wydajności. Dostęp do TestManager-a powinni mieć wszyscy członkowie grupy projektowej dla zapewnienia wymiany takich informacji jak: pokrycie testów, trendy defektów i stopień gotowości aplikacji. Wystarczy posiadać Functional lub Manual Tester-a lub Robot-a, aby dostać w pakiecie TestManager-a. Jest on dodawany za darmo. Narzędzie wspiera wszystkie aktywności testerskie: planowanie, zarządzanie, wykonywanie testów funkcjonalności, wydajności, testy manualne, testy integracji, testy regresji, testowanie konfiguracji i komponentów. Narzędzie daje szefom QA, menedżerom projektów i analitykom biznesowym wgląd w działania testerów i wyniki ich pracy nad aplikacją. Aplikacja może być uruchomiona zarówno na lokalnej maszynie jak i zdalnej. Równoległe wykonywanie czynności jest limitowane jedynie ograniczeniami systemu. Śledzenie postępu prac jest łatwe: wymagania połączone są z przypadkami testowymi dla zapewnienia pokrycia testów. Tak więc, gdy wymaganie się zmienia, podłączony do niego przypadek testowy automatycznie oznaczany jest jako kandydat do modyfikacji. Raporty są integralną częścią TestManager-a. Narzędzie wyposażone jest we wzory graficznych i tekstowych raportów zawierające najważniejsze aspekty jakości aplikacji i kompletności testów. Specjalne wersje raportów przygotowane są dla analizy testów wydajności. Zawierają one korelacje między odpowiedzią w czasie i poziomem wykorzystanych zasobów zdalnej maszyny. Oczywiście istnieje również możliwość generowania własnych raportów za pomocą przyjaznego użytkownikowi interfejsu. Dodatkowo nowe użyteczne raporty umieszczane są w portalu IBM developerWorks®.

Istnieje jeszcze jedno bardzo ważne narzędzie, przydatne testerowi lub menedżerowi testów.
Rational® ClearCase® - wsparcie narzędziowe dla procesu tworzenia oprogramowania. Jest to narzędzie bardziej powiązane z programistami niż testerami, ale wspiera także proces testowania.

Wyrafinowany sposób kontroli wersji, automatyzacji zarządzania miejscem pracy, równoległe wsparcie dla programowania, zarządzanie kolejnymi wersjami oprogramowania wspomaga produktywność i operacyjną efektywność.

Wsparcie dla różnych platform. Autoryzacja wspiera proces kontroli. Dostęp poprzez lokalny, zdalny i sieciowy interfejs oraz główne IDE IBM Rational Application Developer, IBM WebSphere Studio, Microsoft® Visual Studio 2005 i Eclipse framework. Zintegrowany z IBM Rational ClearQuest. IBM® Rational® ClearCase® dostarcza zarządzanie konfiguracją oprogramowania dla średnich i dużych projektów.

Funkcja

Korzyści

Kontrola wersji

Zarządzanie plikami i folderami

Zarządzanie automatycznymi dostępami

Kontrola nad osobistymi miejscami pracy i dostępem do plików i folderów

Równoległe programowanie wspierane wyróżnieniem gałęzi, zaawansowanym łączeniem i rozróżnianiem technologii

Praca nad tym samym kodem, łatwe rozwiązanie konfliktu, ograniczenie wątpliwości i skrócenie czasu pracy

Dostęp do plików i folderów w czasie rzeczywistym

Szybki dostęp do każdej wersji i każdego elementu

Dostęp bez podłączenia do sieci

Praca po odłączenie od sieci jest możliwa gdyż zapewniona jest łatwa synchronizacja zmian po podłączeniu

 

Narzędzia IBM rodziny Rational to kompleksowa obsługa testów na wszystkich ich poziomach. Aplikacje dają pełną kontrolę nad procesem testowym, ale czy ich cena przekłada się na użyteczność? Wdrożenie tych narzędzi wymaga długiej analizy „za” i „przeciw” z uwzględnieniem potrzeb organizacji i zakresu użycia narzędzi. Polecam pobranie ze strony IBM wersji testowych wyżej opisanego oprogramowania przed podjęciem decyzji o jego implementacji.

Wyłączne prawa autorskie do tego dokumentu posiadają „testerzy.pl”. Rozpowszechnianie dla celów komercyjnych jak i niekomercyjnych jest dozwolone tylko pod warunkiem podania źródła.

To powinno Cię zainteresować