Plus czy minus? Decyzje w testowaniu

Plus czy minus? Decyzje w testowaniu
Podczas codziennego testowania przychodzi nam podejmować decyzje, których nie można sklasyfikować jako zero jedynkowe. Oto kilka przykładów decyzji z życia codziennego testera oprogramowania, które pokazują, że na drodze między białym i czarnym jest cała gama szarości.

1) Przypadek testowy zakończył się niepowodzeniem i oczywiście zaznaczamy go jako "minus". Co jednak, jeśli przypadku nie udało się ukończyć z innych powodów? Obszar aplikacji jest zablokowany, dana funkcja nie została zaimplementowana (choć powinna), nie starczyło czasu. W takim przypadku potrzebujemy dodatkowego statusu.

2) Raportujemy zgłoszenie, które nie jest opisane w wymaganiach jako niepoprawne zachowanie, ale nasz testerski "nos" mówi nam, że tak nie powinno być. Nie możemy uznać tego za "defekt", ani za "brak defektu". Potrzebujemy dodatkowego statusu.

3) Nie ma produktów idealnych, tak jak nie ma produktów zupełnie złych. Każda nasza decyzja odnośnie pozytywnej (kciuk w górę) lub też negatywnej (kciuk w dół) rekomendacji dla produktu musi uwzględniać dodatkowe warunki. " (Nie) rekomendujemy wdrożenie, ale ... produkt zawiera następujące defekty: ... oraz następujące ryzyka nie zostały sprawdzone..."

Przy takich warunkach tester oprogramowania pytany o dowolny aspekt jakości oraz testowania może w większości przypadków odpowiadać: "To zależy".

To powinno Cię zainteresować