Pokrycie testowe nie jest celem testowania

Pokrycie testowe nie jest celem testowania
Najważniejszą rzeczą w testach jest uzyskanie możliwie najpełniejszej wiedzy o jakości oprogramowania. Dojście do tego celu może być osiągnięte dzięki pokryciu, jednak samo pokrycie nie może być celem testowania.
 

Iain McCowatt na swoim [nieistniejącym już] blogu "Exploring Uncertainty" celnie punktował, że pokrycie testów jest mało ważnym celem testowania oprogramowania.

W prawdziwym życiu pokrycie testowe to:

  • uzyskanie odpowiedzi o procentowy lub czasowy zakres przeprowadzenia testów pewnych obszarów aplikacji,
  • uzyskanie odpowiedzi o procent wykonania pewnych działań, jak np. uruchomienie przypadków testowych.

Pokrycie testowe w wielu organizacjach staje się celem nadrzędnym w stosunku do kontroli i próby zapewnienia jakości testowanego produktu. "Uzyskajmy 100% pokrycia!" nie może być celem sesji testowej z kilku podstawowych powodów.

  • Za każdym pokryciem kryje się jakaś technika. Każda technika ma swoje ograniczenia i obszary, których nie jest w stanie zweryfikować.
  • Każde pokrycie koncertuje się na pojedynczym aspekcie działania oprogramowania i pomija inne. Przez definiowanie 200% kompletności testowania odbiera nam się szansę na rozszerzenie eksploracji.
  • Pokrycie jest zazwyczaj ściśle powiązane z harmonogramem i jego ślepe realizowanie może odsuwać nas od ważniejszych celów.

 

Według Iaina pokrycie nie powinno być naszym celem w testowaniu, powinno być po prostu środkiem określającym to, co pozostaje do zrobienia.

Które ze stwierdzeń jest dla nas ważniejsze - "Pokryliśmy wymagania" czy "Istnieją pewne ryzyka, których jeszcze nie pokryliśmy"? Pierwsze nie mówi zasadniczo nic o jakości oprogramowania lub skuteczności naszych testów, podczas gdy drugie daje nam konkretny cel do zrealizowania.

Pomyśl dwa razy zanim swój cel zdefiniujesz w odniesieniu do pokrycia.

 

Cały artykuł znajdował się na stronie http://exploringuncertainty.com/blog/archives/754

 

 

To powinno Cię zainteresować