Porównanie narzędzi open source w zarządzaniu testowaniem. Część 2.

Porównanie narzędzi open source w zarządzaniu testowaniem. Część 2.
Przedstawiamy pracę dyplomową, której autor analizuje klasyfikację narzędzi zarządzania testowaniem i ich obecność w procesie testowym.
 

W drugiej części pracy przedstawione są dostępne i popularne narzędzia do zarządzania testowaniem udostępnione w modelu z otwartym kodem.

 

Rodział 2

2. Darmowe narzędzia open source do zarządzania testowaniem

W niniejszej pracy, zostają porównane darmowe narzędzia oparte na otwartym kodzie wpierające zarządzanie testowaniem. To, czym jest open source, wyjaśni definicja zaczerpnięta ze strony www.evolpe.pl: "Open Source (otwarte oprogramowanie), to odłam ruchu Free Software (wolne oprogramowanie), którego celem jest istnienie swobodnego dostępu do oprogramowania dla wszystkich jego uczestników. Oficjalna definicja Open Source została stworzona w 1997 roku przez organizację Open Source Initiative. W większości oparta jest ona na wspomnianej powyżej idei wolnego oprogramowania, która zapewnia swoim użytkownikom prawo do legalnego oraz darmowego uruchamiania, kopiowania, rozpowszechniania, analizowania, modyfikacji oraz ulepszania i rozbudowy istniejących produktów. Open Source ma wiele do zaoferowania światowi biznesu"9. Reasumując powyższą definicję, narzędzia open source są oparte na otwartym kodzie, są dostępne dla każdego zainteresowanego, który może dokonać wszelkich modyfikacji. Jak już wspomniano wcześniej, owe narzędzia są darmowe.

W niniejszym rozdziale zostaną przedstawione oraz pokrótce opisane  narzędzia open source do zarządzania testowaniem:

 • TestLink
 • Test Arena
 • Tarantula Agile Test Management Tool
 • Testopia
 • qaManager
 • RADI.

 

2.1. TestLink

TestLink jest narzędziem wspomagającym zarządzanie testowaniem, które jest oparte na sieci WEB. Został stworzony oraz jest wciąż rozwijany przez zespół TeamTest. Narzędzie oferuje wsparcie w konstruowaniu przypadków testowych, zestawów testu, projektów testowych, planów testowych, zarządzaniu użytkownikami, jak również tworzenie i generowanie raportów oraz statystyk. Najnowsza wersja dokumentacji dostępna jest na stronach www.teamst.org oraz www.testlink.sourceforge.net10. Z racji tej, iż TestLink jest narzędziem opartym o sieć WEB, administrator musi mieć dostęp do sieci Internet oraz bazy danych. TestLink wspiera bazy danych MySQL oraz PostgreSQL. Zwykły użytkownik do korzystania z TestLinka potrzebuje jedynie przeglądarki internetowej i dostępu do sieci. TestLink posiada również możliwość integracji z innym narzędziem do zarządzania testowaniem którym jest JIRA.

 

Rysunek 1. Główne menu narzędzia TestLink.

Źródło: https://sourceforge.net/projects/testlink/

 

2.2 Test Arena

Test Arena jest nowym narzędziem, które w chwili obecnej jest nadal w fazie produkcji. Jest tworzone z myślą o testerach, by narzędzie było jak najbardziej wygodne dla ich pracy. Narzędzie jest przeznaczone zarówno dla dużych, jak i mniejszych zespołów testerskich. Posiada ono zarówno panel dla osoby administrującej oraz panel dla zwykłego użytkownika. Administratorzy narzędzia mają możliwość tworzenia nowych projektów, edytowania obecnych, integrowania projektu z narzędziami do śledzenia defektów (JIRA, Mantis), importowania/eksportowania zapisanych projektów. Ma również możliwość akceptowania nowych użytkowników, tworzenia dla nich ról oraz przypisywanie  ich poszczególnym użytkownikom.

Użytkownika czeka przejrzysty panel, który jest łatwy w obsłudze. W panelu użytkownika można znaleźć takie elementy jak:

 • Kokpit - ogólne informacje, najnowsze wiadomości z projektu
 • Wiadomości - informacje wysyłane drogą prywatną
 • Projekt - informacje o projekcie
 • Wydania - lista wydań stworzona dla danego projektu
 • Fazy - tworzenie, edycja oraz pogląd faz stworzonych dla określonych wydań
 • Środowiska - tworzenie, edycja środowisk testowych
 • Wersje - tworzenie, edycja wersji wykorzystywanych w projekcie
 • Zadania - lista zadań do wykonania, lub wykonanych w projekcie. Tworzenie i przypisywanie defektów do określonych użytkowników
 • Defekty - lista zaraportowanych defektów, jak również śledzenie cyklu życia defektów
 • Baza testów - lista dostępnych testów stworzonych dla projektu
 • Pliki - menadżer zarządzania plikami/załącznikami.

 

Test Arena jest narzędziem, które zostało maksymalnie uproszczone, by było jak najbardziej przyjazne użytkownikowi. Posiada również wbudowany wewnętrzny komunikator, dzięki któremu w łatwy sposób można komunikować się z zespołem. 

Jak już zostało wspomniane, Test Arena jest narzędziem w fazie produkcji. Można korzystać i zgłaszać uwagi poprzez formularz na głównej stronie, jest także możliwość przekazania darowizny na rozwój narzędzia11.

 

Rysunek 2. Główne menu narzędzia Test Arena.

Źródło: http://testarena.pl/.

 

2.3. Tarantula Agile Test Management Tool

Tarantula Agile Test Management Tool jest nowoczesnym narzędziem do zarządzania testami oprogramowania w projektach z wprowadzoną metodologią Agile. Narzędzie to jest darmowe, licencjonowane jako open source na licencji GNU GPLv3. Autorzy oprogramowania pragną, by Tarantula była postrzegana jako najlepsze narzędzie open source do zarządzania testami dostępne na rynku, w szczególności w:

 • Testowaniu Agile
 • Zarządzaniu Testowaniem
 • Raportowaniu
 • Użyteczności.

 

Dzięki Tarantula Agile Test Management Tool, testerzy mają możliwość do wykonania poszczególnych czynności:

 • Przygotowanie przypadków testowych
 • Egzekucja przypadków testowych
 • Tagowanie i Smart Tagowanie do efektywnego testowania agilowego
 • Raportowanie
 • Przegląd panelu kontrolnego
 • Archiwizowanie przypadków testowych
 • Integracja z JIRA, Bugzilla, Doors

 

Tarantula Agile Test Management Tool zostało stworzone przez ProveExpertise, lidera na rynku w testowaniu w metodologii Agile w Finlandii. Narzędzie jest dostępne również w wersji demonstracyjnej. Na oficjalnej stronie owego narzędzia dostępne są filmy instruujące, które są umieszczone na platformie YouTube12.

 

Rysunek 3. Główne menu narzędzia Tarantula Agile Test Management Tool.

Źródło: https://github.com/terminalcloud/apps/blob/master/docs/tarantula.md.

 

2.4. Testopia

Testopia jest rozszerzeniem do narzędzia Bugzilla. Rozszerzenie pomaga w dokładniejszym zarządzaniu przypadkami testowymi. Została stworzona w celu śledzenia przypadków testowych, integruje zaraportowane defekty z przypadkami testowymi, w których owe defekty zostały znalezione podczas wykonywania egzekucji. Narzędzie to jest stale wspierane oraz opracowywane są aktualizacje. Na chwilę obecną testerzy mogą posługiwać się wersją 2.5, aczkolwiek na stronie głównej narzędzia, widnieje informacja o nadchodzącej wersji 3.0.

Testopia, jak wiele innych narzędzi integruje się z innymi systemami:

 • Integruje się z produktami Bugzilla, składnikami, wersjami, kamieniami milowymi, by umożliwić tworzenie interfejsów zarządzających dla poszczególnych obiektów.
 • Testopia pozwala na zalogowanie się do narzędzia korzystając uprawnień nadanych w Bugzilli. Nie muszą być tworzone dodatkowe konta, ogranicza to możliwość edycji przypadków testowych przez niepowołane osoby.
 • Testopia pozwala na załączeniu zaraportowanych defektów do rezultatów wykonanych przypadków testowych

By testerzy mogli korzystać z Testopii, wymagane jest:

 • Aktualne narzędzie Bugzilla (obecna wersja jest kompatybilna z wersjami 4.x)
 • MySQL 5.0, lub PostgreSQL 8.3
 • Wyszukiwarka kompatybilna z produktami Mozilla
 • Dodatkowe moduły Perl: Text :: CSV XML SchemaValidator :: :: XML Schema :: Parser (dla importera) oraz JSON 2.1013.

 

Rysunek 4. Główne menu narzędzia Bugzilla, z wbudowanym dodatkiem Testopia.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=ikA9ELoOz4M&t=17s.

 

2.5. qaManager

qaManager jest niezależnym narzędziem do zarządzania projektami QA. Jest definiowany jako bardzo efektywne narzędzie, łatwe w instalacji oraz obsłudze. Owe narzędzie pomaga w:

 • zarządzaniu zasobami
 • zarządzaniu przypadkami testowymi
 • zarządzaniu bibliotekami online
 • zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi (alertami).

 

Został on stworzony przez zespół Openava, by wspierać zespoły testerskie w zarządzaniu projektami. qaManager posiada następujące funkcjonalności:

 • śledzenie nowych wydań
 • śledzenie wydań klientów
 • śledzenie cykli diagnostycznych
 • zarządzanie przypadkami testowymi on-line
 • zarządzanie i alokowanie zasobów
 • utrzymywanie zasobów i dane klientów
 • śledzenie przeglądów kodu oraz dokumentów
 • tworzenie bibliotek online
 • raportowanie w formacie XL lub PDF
 • odrębny widok dla użytkowników z ograniczonym dostępem
 • zaawansowane funkcje wyszukiwania.

Ostatnia wersja została wypuszczona w 2008 roku, na chwilę obecną brak informacji, czy qaManager będzie jeszcze wspierany przez swoich stwórców14.

 

Rysunek 5. Test Cycle Management w aplikacjiqaManager.

Źródło: https://sourceforge.net/projects/qamanager/.

 

2.6. RADI

RADI jest narzędziem, które zostało zaimplementowane w Pythonie i jako jedno z nielicznych jest obsługiwane jedynie w systemie operacyjnym Linux. Jest proste 

w użyciu. Posiada funkcje zabezpieczeń takie jak: login/hasło, uwierzytelnianie, czy generowanie raportów w formie kompatybilnej z innymi systemami. RADI obsługuje konfigurację planów testu przy użyciu Config Update Utility. Wszystkie wyniki przeprowadzanych testów są archiwizowane w obrazach dla danych konfiguracji. Obrazy te przedstawiają wyniki z ostatniego tygodnia pracy. Wszystkie operacje dostępne w RADI można wykonać za pośrednictwem loginu i hasła. Nie wymagane jest przypisywanie użytkowników, nadawanie im uprawnień, akceptacja nowych użytkowników. W RADI nie można tworzyć przypadków testowych.

Specyfikacje narzędzia:

 • Pisany w Pythonie.
 • Pliki XML jako nośniki danych.
 • Skrypty pisane w Pythonie używane są do wejścia jak i edycji plików XML.

Interface:

 • Web Interface.

Komponenty:

 • serwer, przeglądarka internetowa, Python.

System operacyjny:

 • Linux15.

 

Rysunek 6. Główne menu narzędzia RADI.

Źródło: http://radi-testdir.sourceforge.net/Files/radi_intro.html.

 

9 Strona główna firmy Evolpe, http://evolpe.pl/open-source/ z dn. 12.12.2016, 13:45
10 Working Flow on OpensourceTestlink, https://wiki.openoffice.org/w/images/1/1b/Testlink_user_manual.pdf, z dn. 19.11.2016, 15:03
11 Strona oficjalna narzędzia TestArena, opracowanie własne bazując na informacjach ze strony http://testarena.pl/
12 Strona Oficjalna Narzędzia Tarantula Agile Test Management, tłumaczenie oraz opracowanie własne bazując na informacjach ze strony http://www.testiatarantula.com/
13 Strona Oficjalna Narzędzia Testopia, tłumaczenie oraz opracowanie własne bazując na informacjach ze strony https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Bugzilla/Testopia
14 Oficjalna strona narzędzia qaManager, tłumaczenie i opracowanie własne bazując na informacjach ze strony http://qamanager.sourceforge.net/site/en/
15 Oficjalna strona narzędzia RADI, tłumaczenie i opracowane własnie bazując na informacja ze strony http://radi-testdir.sourceforge.net/Radi_Home.html
 
 
Autor: Marcin Podsiadły
 
 
 
 
SPRAWDŹ TAKŻE
 
 

To powinno Cię zainteresować