Proces testowy wg BS 7925-2

Proces testowy wg BS 7925-2
Przykładowy proces testowania oprogramowania jest opublikowany w niewielu źródłach. Jednym z najciekawszych jest proces z normy BS 7925-2 "Component Testing". Pomimo tego, że norma odnosi się do testowania komponentowego, zawarty w niej model procesu może być z łatwością przetransformowany w dowolny obszar testowania.

Norma wyróżnia pięć aktywności następujących po sobie w kolejności:

  1. Planowanie testów (czynność inicjująca proces)
  2. Specyfikowanie testów
  3. Uruchomienie testów
  4. Zapisywanie wyników
  5. Sprawdzenie zakończenia testów (czynność kończąca proces)

 

 

 

 

Aktywności 1 i 5 prowadzone są na poziomie całego projektu testowego, a 2, 3 i 4 będą realizowane iteracyjnie dla wybranej (dostępnej) grupy testów przypisanych do dostępnych elementów lub funkcji aplikacji.

 

Planowanie testów powinno uwzględniać zdefiniowaną wcześniej strategię testowania danego oprogramowania oraz ogólne założenia opisane w planie projektu. Jeśli następuje odejście od tych założeń, musi to zostać udokumentowane w planie. W planie zawarte zostaną również informacje jakie inne elementy mogą wpływać na poprawność wykonania uruchomienia testów. Tu również zawarte zostaną informacje, jakie techniki projektowania testów zostaną użyte do specyfikowania (projektowania) testów.

Specyfikowanie testów uwzględnia wytworzenie przypadków testowych ze zdefiniowanym celem, warunkiem wstępnym, danymi wejściowymi i oczekiwanym rezultatem. Przypadek testowy musi być skonstruowany, aby mógł być wielokrotnie uruchomiony.

Uruchomienie testów jest wykonaniem poszczególnych przypadków testowych.

Zapisywanie wyników uwzględnia zanotowanie informacji o wersji oprogramowania na jakim dany test został uruchomiony oraz wersji specyfikacji testów. Informacje są zbierane aby dostarczyć informacji o kompletności przeprowadzonych testów. Kluczowym elementem jest uzyskany rezultat i jego porównanie z oczekiwanym rezultatem. Różnice muszą zastać zapisane tak, by uwzględnić poprawkę do oprogramowania (powrót do fazy uruchomienia po otrzymaniu poprawki) lub też poprawkę do specyfikacji testowej (powrót do fazy specyfikowania).
Podczas tej fazy następuje również określenie poziomu pokrycia, który będzie sprawdzany względem kryterium kompletności w kolejnej aktywności.

Sprawdzenie zakończenia testów jest porównaniem uprzednio określonego kryterium kompletności względem aktualnych wyników opisanych przy rejestracji uruchomienia testów. Niepowodzenie w osiągnięciu kryterium jest podstawą do powrotu do planowania i zmiany kryterium lub też do specyfikowania i zmian w specyfikacji testowej (w tym jej rozszerzeniu).
 

Cały proces jest zaprezentowany z dużym uproszczeniem i nie koncentruje się na poziomie zarządzania testowaniem. Jest to typowe dla testów prowadzonych na niskim poziomie lub testów w organizacjach z mniej formalnym procesem zarządzania projektami. Jest to jednak jeden z niewielu dobrych opisów i wizualizacji procesu testowania oprogramowania.

 

Całą normę można znaleźć pod adresem: http://edu.ittraining.pl/material/Norma-BS-7925-2-Component-Testing

 

 
8005

Powiązane szkolenia

05-06
czerwca
2023
Jarosław Hryszko
online
Praktyka testowania
1 750PLN
Testowanie aplikacji internetowych
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
06-07
marca
2023
Arnika Hryszko
online
Praktyka testowania
1 770PLN
Testowanie użyteczności
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
20-21
kwietnia
2023
Rafał Stańczak
online
Dobre praktyki testowania
1 700PLN
Testowanie w metodykach Agile
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
23-24
marca
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Praktyka testowania
1 770PLN
Testowanie aplikacji mobilnych - Android
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
12-13
czerwca
2023
Krzysztof Skarbiński
online
Automatyzacja testowania
1 800PLN
Testowanie REST API dla początkujących w języku python
11
Wolnych miejsc
Rezerwuj
27-28
lutego
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Języki programowania dla testerów
1 800PLN
JavaScript dla testerów oprogramowania
10
Wolnych miejsc
Rezerwuj
10-12
kwietnia
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Praktyka testowania
3 000PLN
Tester gier
11
Wolnych miejsc
Rezerwuj
13
marca
2023
-09
kwietnia
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Automatyzacja testowania
5 500PLN
Praktyka automatyzacji testowania
5
Wolnych miejsc
Rezerwuj

To powinno Cię zainteresować