Projektowanie i implementacja testów w ISO 29119

Projektowanie i implementacja testów w ISO 29119
Im więcej wiemy o normie ISO 29119 tym trudniej się zdecydować czy będzie to coś nowego i wartego uwagi, czy też może nic nie wnosząca kalka z wcześniejszych dokumentów. Kolejnym kamyczkiem do ogórka przeciwników tej normy będzie projektowanie i implementacja testów.


ISTQB od wielu lat promuje swój warunek testowy (test condition). Niby wszyscy projektujemy testy w oparicu o pojedyncze elementy lub zdarzenia w testowanym systemie, ale nigdy nie zdarzyło mi się pracować w projekcie, w którym warunek otrzymałby swój osobny dokument.  Niestety pod tym względem ISO podąża ścieżką ISTQB. W nowej normie będzie specyfikacja projektowania testów powielona z IEEE 829 i zawierająca warunki testowe. Idąc dalej znów odchodzimy od praktycznego testowania. To, co każdy tester nazywa scenariuszami, uzyskuje tu nazwę "procedura". Jedynym światełkiem w tunelu wydaje się wprowadzenie matrycy śledzenia wymagań i podpięcia jej do wytworzonych przypadków testowych.

To powinno Cię zainteresować