Klasyczne błędy testowania

Klasyczne błędy testowania
  Tak - kierownicy popełniają błędy, ale i testerzy się mylą. Błędy popełniane w różnych fazach testowania można podzielić na pięć obszarów: rola testowania planowanie wysiłku testowego czynnik ludzki tester w pracy technologiczny przesyt. Zobaczy czy Ty również je popełniasz...


Błędy w obszarze "rola testowania"

 • Zespół testerski jest odpowiedzialny za zapewnienie jakości.
 • Celem testowania jest znajdywanie błędów.
 • Problemy użyteczności nie są błędami.
 • Brak skupienia się na estymowaniu jakości (i na jakości tych estymat).
 • Raportowanie błędów bez odwołania się do kontekstu.
 • Zbyt późne testowanie.


Błędy w obszarze "planowanie wysiłku testowego"

 • Koncentracja jedynie na testach funkcjonalnych.
 • Niskie zaangażowanie w testowanie konfiguracji.
 • Zbyt późne testowanie obciążenia i przeciążenia.
 • Brak testów dokumentacji.
 • Brak testowania instalacji.
 • Zbyt duże zaufanie do testów beta.
 • Zasada kończenia jednego zadania zanim rozpoczniemy następne.
 • Niepowodzenie w identyfikacji obszarów ryzyka.
 • Upieranie się przy planie.


Błędy w obszarze "czynnik ludzki"

 • Używanie testowania jako wstępu do programowania.
 • Rekrutowanie testerów spośród nieudanych programistów.
 • Testerzy, którzy nie są ekspertami w danej domenie.
 • Brak szukania testerów wśród ludzi z pomocy klientowi i wśród osób odpowiedzialnych za tworzenie specyfikacji technicznej.
 • Zespół podobnych do siebie ludzi, brak budowania w oparciu o różnorodność.
 • Naciskanie, aby testerzy programowali.
 • Oddzielenie testerów od programistów.
 • Wiara, że programiści nie mogą testować własnego kodu.
 • Programiści, którzy nie są wytrenowani i zmotywowani do testowania własnego kodu.


Błędy w obszarze "tester w pracy"

 • Większe skupienie na uruchamianiu testów niż na ich projektowaniu.
 • Brak przeglądów na specyfikacji testów.
 • Zbyt duża koncentracja na danych wejściowych i procedurach.
 • Niedostrzeganie i brak eksplorowania dla ciekawych odchyłek.
 • Brak testowania negatywnego.
 • Testy zrozumiałe jedynie dla twórcy.
 • Testowanie jedynie interfejsu graficznego.
 • Niskiej jakości raporty defektów.
 • Dodawanie testów regresywnych zamiast badanie już istniejących.
 • Brak notatek do następnego zadania testowego.


Błędy w obszarze "technologiczny przesyt"

 • Próba automatyzowania wszystkiego.
 • Próba wykonania wszystkich testów manualnych za każdym razem.
 • Używanie testów nagrywająco-odtwarzających do redukowania kosztów wytworzenia automatów testowych.
 • Oczekiwanie, że testy regresywne znajdą dużo nowych błędów.
 • Zbytnie pokładanie nadziei w pokrycie kodu.
 • Usuwanie testów z zestawu regresyjnego tylko dlatego, że nie podwyższają pokrycia.
 • Mierzenie wydajności testerów miarami uzyskanego pokrycia.
 • Całkowita rezygnacja z pokrycia.
Za: http://www.scribd.com/pankajeds/d/53248328-Classic-Mistakes-by-Testers

 

 

To powinno Cię zainteresować