Relacje pomiędzy architekturą korporacyjną i architekturą oprogramowania w kontekście jakości systemów gier

Relacje pomiędzy architekturą korporacyjną i architekturą oprogramowania w kontekście jakości systemów gier
Prezentacja Jana Werewki, mówcy tegorocznej edycji TestingCup, pt. "Relacje pomiędzy architekturą korporacyjną i architekturą oprogramowania w kontekście jakości systemów gier".
 

Architektura korporacyjna dotyczy architektury przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia, w której systemy IT posiadają istotny wpływ na działalność biznesową. W prezentacji rozważane są powiązania pomiędzy firmami tworzącymi oprogramowanie i stosującymi to oprogramowanie w działalności operacyjnej. Na przykładach zostanie przedstawiona struktura metodyki (frameworka) budowy architektury korporacyjnej. Przedstawione zostaną zależności pomiędzy budową architektury korporacyjnej i rozwojem architektury oprogramowania w kontekście przyjętych wartości. Zaproponowane rozwiązanie zostanie zilustrowane przykładami systemu gier i sposobami jego zarządzania. W podsumowaniu zawarta będzie propozycja objęcia testami architektury systemów biznesowych i oprogramowania.

 

 

Jan Werewka pracę magisterską obronił na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie na kierunku Elektronika Systemów Przetwarzania Danych. Ukończył Studia Doktoranckie i obronił pracę doktorską z wyróżnieniem na Wydziale Elektrotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej. Pracę habilitacyjną "Symulacja rozproszona systemów komunikacyjnych" obronił na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Praca została opublikowana w monografiach naukowych Akademii Nauk w Berlinie. Aktualnie pracuje Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej w Katedrze Informatyki Stosowanej (http://home.agh.edu.pl/werewka). Aktualna praca badawcza dotyczy zagadnień architektury korporacyjnej, zarządzania projektami informatycznymi, architektury systemów informatycznych, systemów czasu rzeczywistego. Wypromował sześciu doktorów w dyscyplinie Informatyka. Jest autorem bądź współautorem 125 publikacji naukowych. Był jednym z założycieli firmy informatycznej ATSI S.A., która powstała w 1997 roku. Kierował tą firmą jako prezes przez 17 lat do roku 2014. W 2014 roku jako prezes ATSI S.A. odebrał nagrodę Diament Forbesa. Jest założycielem i kierownikiem Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Projektami Informatycznymi” (http://wozpi.agh.edu.pl/) AGH. Jest założycielem i kierownikiem Akademii Architektury IT (http://www.it-architecture.agh.edu.pl/), która specjalizuje się w szkoleniach informatycznych z obszaru architektury korporacyjnej i oprogramowania. Jest inicjatorem powstania Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (http://www.it-phd-studies.agh.edu.pl/home/), na które nabór rozpoczyna się od kwietnia 2016 roku. 

 

Prezentacje z konferencji publikowane są na kanale YouTube >>

 

 

To powinno Cię zainteresować