Stanowisko pracy: Agile tester?

Stanowisko pracy: Agile tester?
W publikacji "6 błędów w ogłoszeniach na testerów" opisałem najważniejsze błędy, a zapomniałem o jakże popularnym testerze zwinnym. Warto i tego potworka wyeliminować zanim bardziej się rozpowszechni.

Czytając uwagi i komentarze do wcześniejszego artykułu mógłbym sobie wyobrazić stanowisko obrony "Agile testera" i na te wymyślone argumenty chciałbym odpowiedzieć. 

 

1. Przecież jest "ISTQB Agile Tester".

Mocno chybiony argument, z którym rozprawiłem się już przy okazji "ISTQB Agile Tester - recenzja sylabusa", a użyte tam tezy powielę również w tej publikacji. Pamiętajmy, że ISTQB chciało stworzyć certyfikat zarządzania testami w Agile, z którego po cichu się wycofali. Nie możemy traktować tej organizacji jako wyroczni. Nie po wielu popełnionych błędach.

Opieranie się na niewiarygodnych źródłach nie uzasadnia postawionej tezy.

 

2. Agile tester, czyli każdy wie o co chodzi.

Czy aby na pewno? Ani Manifest Agile ani Scrum Guide, czyli dwie najpopularniejsze i najbardziej dostępne publikacje definiujące odpowiedzialności w Agile oraz w metodyce Scrum nie posługują się pojęciem testera. Inne (ważne) publikacje dotykające kontroli jakości w Agile piszą o testowaniu jako czynności, a nie testerze jako roli.

Pisanie o testerze zwinnym jest błędem metodologicznym.

 

3. Skrót myślowy.

Agile tester nie oznacza szczególnej pozycji zawodowej. Oznacza jedynie testera, który pracuje w projektach zwinnych. Chodzi o to, aby już na poziomie nagłówka zasygnalizować, że będzie się pracowało w Agile... Dlaczego więc nie przyjął się:

  • V tester dla testerów w modelu V,
  • tester kaskadowy dla testerów w modelu kaskadowym (waterfallowym),
  • Scrum tester dla testerów scrumowych?

 

Agile tester nie mówi za wiele o zakresie obowiązków, ponieważ każda organizacja na swój sposób rozumie i definiuje zwinność. 

Jeżeli nawet tak by było, że jest to poprawny skrót, to dlaczego nie znalazł szerszego zastosowania i nie rozpropagował się na zwinnego programistę i zwinnego analityka?

Napisanie "Tester w projektach zwinnych" też nie jest do końca poprawne (patrz punkt 2), ale lepsze to od Agile testera. Sugeruję w opisach stanowiska pracy zostawić "Tester", a w ogłoszeniu podkreślić, że chodzi o pracę w projektach zwinnych.

 

Radek Smilgin

 
 

To powinno Cię zainteresować