Test Process Improvement - TPI

Test Process Improvement - TPI
Opis TPI według książki “Test Process Improvement – practical step-by-step guide to structured testing”.
Podręcznik ten podzielony jest na rozdziały dedykowane różnym poziomom testerskiego doświadczenia. Pierwsze z nich doświadczony tester może pominąć, jako, że są to naprawdę podstawy testowania. Czytelnikom portalu testerzy.pl może być znany dzięki naszej „Bazie wiedzy”.
Gdy znasz odpowiedź na pytanie:
- Czym jest testowanie, zarządzanie jakością?
- Czym różni się weryfikacja od walidacji?
- Dlaczego model V jest tak ważny?
- Jakim naciskom podlega tester?
- Czym jest trójkąt Pieniądze - Jakość - Czas?
- Dlaczego ulepszanie procesu testowania jest konieczne?

 

Możesz śmiało przejść do dalszej części książki koncentrującej się na samym zagadnieniu usprawnienia testowania, co opisuje rozdział piąty. Zdanie komentarza dla rozdziału trzeciego i czwartego opisującego, dlaczego usprawnienia są potrzebne i że nie jest to model odizolowany od swoich poprzedników. Jasne powinno być, że TPI nie jest pierwszym tego typem rozwiązaniem przedstawionym przez analityków procesu tworzenia oprogramowania.
Ważną częścią książki są także rozdziały poświęcone wprowadzeniu TPI do organizacji oraz szczegółowy opis obszarów kluczowych przy użyciu poziomów (o szczegółach czytaj dalej).
Test Process Improvement (w polskim tłumaczeniu nie będzie brzmiał już tak ładnie) – Usprawnienia(e) Procesu Testowania dotyka problemu kontrolowania i ulepszania modelów (środowisk) testowych stworzonych w firmach. Jak wiadomo usprawnień nigdy za wiele zobaczmy, więc czym jest model TPI.
Model TPI zbudowany jest w bardzo prosty i przejrzysty sposób. Składają się na niego kluczowe obszary środowisk testowych zwane dalej kluczowymi obszarami oraz z poziomów ich rozwinięcia (dojrzałości) zwanych dalej poziomami. Te dwa elementy składają się na pojęcie matrycy dojrzałości
testowej. Jej danymi wyjściowymi będę tutaj: lista punktów kontrolnych podlegających sprawdzeniu oraz
sugestie ulepszeń.


Obszary kluczowe
Dwadzieścia obszarów kluczowych zostały wyróżnione spośród całego procesu testowego.
Podzielono je na cztery grupy oraz jedną dodatkową stanowiącą ich część wspólną:
Cykl życia:
- Strategia testów
- Model cyklu życia
- Czas zaangażowania
Techniki:
- Estymowanie i planowanie
- Techniki tworzenia specyfikacji testowej
- Statyczne techniki testów
- Metryki – czynniki charakteryzujące
Infrastruktura i narzędzia:
- Narzędzia testowe
- Środowisko testowe
- Środowisko biurowe
Organizacja:
- Zaangażowanie i motywacja
- Funkcje w grupie testowej i treningi
- Zakres metodologii
- Komunikacja
- Raportowanie
- Zarządzanie defektami
- Zarządzanie produktem testowym
- Zarządzanie procesem testowym
Część wspólna:
- Ocena
- Testowanie niskopoziomowe.

Grupy te tworzą tzw. TMap (ang. Test Management approach) - rozwiązania w zarządzaniu testami.
Kolejny wynalazek będący zarejestrowanym przez IQUIP Informatica B.V. znakiem towarowym. Model złożony jest z czterech kątów testowania strukturalnego, gdzie w każdym rogu znajduje się jedna z grup (pomijając część wspólną).

Poziomy
Liczba poziomów waha się od jednego do czterech i oznaczone są one literkami (A, B, C, D gdzie A jest poziomem najniżej rozwiniętym). Poziomy bezpośrednio opisują obszary kluczowe, a ich definicje są powiązane z konkretnym obszarem. Poniżej podano przykład określenia poziomów dla
„Komunikacji”, gdzie wyróżniamy:
- poziom A – wewnętrzna komunikacja
- poziom B – komunikacja projektowa (defekty, kontrola zmian)
- poziom C – komunikacja wewnątrz organizacji w temacie jakości procesów testowych
- poziom D – brak (nie każdy z obszarów musi składać się z czterech poziomów)

Punkty kontrolne
Każdy z poziomów ma zdefiniowane punkty kontrolne, które należy wypełnić, jeśli chce się zostać sklasyfikowanym na danym poziomie. Zostały one udostępnione na Internecie w postaci pliku xls. Pogrupowane według obszarów kluczowych i opisane dla każdego poziomu może być podstawą do
tworzenia własnych formularzy zapytań: http://www.iquip.nl/tpi

Matryca dojrzałości testowej.
Obrazowe przedstawienie dojrzałości organizacji dokonuje się dzięki matrycy i wyznaczonych w niej kategoriach. Specjalna skala od 1 do 13 pozwala nam ocenić gdzie znajduje się dział testów i jakie jest ich następny cel. W przypadku, gdy nasza organizacja cechuje się całkowitym brakiem dojrzałości w konkretnym obszarze jej miejsce znajduje się w punkcie „0”. Kolejne etapy to:
· Kontrolowany (1-5) – oznacza on tyle, że proces testowy jest wdrożony i przestrzegany a ludzie mają wystarczające przygotowanie testowe
· Wydajny (6-10) – łączący w sobie cechy poprzedniego, ale również uwzględniające automatyzację testów oraz integrację z działami programistów.
· Optymalizowany – coś, co było przełomowym wydarzeniem rok temu, dziś może być przestarzałą procedurą. W szybko zmieniającym się świecie także procesy testowe musząbyć doskonalone w odniesieniu do np. najnowszych procedur tworzenia oprogramowania czy
nowych metodologii.


Celem matrycy, jako głównego narzędzia TPI, jest analiza procesów testowych. Oceniając ją możemy zastanowić się nad ulepszeniami w naszym środowisku.

 

To powinno Cię zainteresować