Test Process Improvement - TPI

Test Process Improvement - TPI
Opis TPI według książki “Test Process Improvement – practical step-by-step guide to structured testing”.
Podręcznik ten podzielony jest na rozdziały dedykowane różnym poziomom testerskiego doświadczenia. Pierwsze z nich doświadczony tester może pominąć, jako, że są to naprawdę podstawy testowania. Czytelnikom portalu testerzy.pl może być znany dzięki naszej „Bazie wiedzy”.
Gdy znasz odpowiedź na pytanie:
- Czym jest testowanie, zarządzanie jakością?
- Czym różni się weryfikacja od walidacji?
- Dlaczego model V jest tak ważny?
- Jakim naciskom podlega tester?
- Czym jest trójkąt Pieniądze - Jakość - Czas?
- Dlaczego ulepszanie procesu testowania jest konieczne?

 

Możesz śmiało przejść do dalszej części książki koncentrującej się na samym zagadnieniu usprawnienia testowania, co opisuje rozdział piąty. Zdanie komentarza dla rozdziału trzeciego i czwartego opisującego, dlaczego usprawnienia są potrzebne i że nie jest to model odizolowany od swoich poprzedników. Jasne powinno być, że TPI nie jest pierwszym tego typem rozwiązaniem przedstawionym przez analityków procesu tworzenia oprogramowania.
Ważną częścią książki są także rozdziały poświęcone wprowadzeniu TPI do organizacji oraz szczegółowy opis obszarów kluczowych przy użyciu poziomów (o szczegółach czytaj dalej).
Test Process Improvement (w polskim tłumaczeniu nie będzie brzmiał już tak ładnie) – Usprawnienia(e) Procesu Testowania dotyka problemu kontrolowania i ulepszania modelów (środowisk) testowych stworzonych w firmach. Jak wiadomo usprawnień nigdy za wiele zobaczmy, więc czym jest model TPI.
Model TPI zbudowany jest w bardzo prosty i przejrzysty sposób. Składają się na niego kluczowe obszary środowisk testowych zwane dalej kluczowymi obszarami oraz z poziomów ich rozwinięcia (dojrzałości) zwanych dalej poziomami. Te dwa elementy składają się na pojęcie matrycy dojrzałości
testowej. Jej danymi wyjściowymi będę tutaj: lista punktów kontrolnych podlegających sprawdzeniu oraz
sugestie ulepszeń.


Obszary kluczowe
Dwadzieścia obszarów kluczowych zostały wyróżnione spośród całego procesu testowego.
Podzielono je na cztery grupy oraz jedną dodatkową stanowiącą ich część wspólną:
Cykl życia:
- Strategia testów
- Model cyklu życia
- Czas zaangażowania
Techniki:
- Estymowanie i planowanie
- Techniki tworzenia specyfikacji testowej
- Statyczne techniki testów
- Metryki – czynniki charakteryzujące
Infrastruktura i narzędzia:
- Narzędzia testowe
- Środowisko testowe
- Środowisko biurowe
Organizacja:
- Zaangażowanie i motywacja
- Funkcje w grupie testowej i treningi
- Zakres metodologii
- Komunikacja
- Raportowanie
- Zarządzanie defektami
- Zarządzanie produktem testowym
- Zarządzanie procesem testowym
Część wspólna:
- Ocena
- Testowanie niskopoziomowe.

Grupy te tworzą tzw. TMap (ang. Test Management approach) - rozwiązania w zarządzaniu testami.
Kolejny wynalazek będący zarejestrowanym przez IQUIP Informatica B.V. znakiem towarowym. Model złożony jest z czterech kątów testowania strukturalnego, gdzie w każdym rogu znajduje się jedna z grup (pomijając część wspólną).

Poziomy
Liczba poziomów waha się od jednego do czterech i oznaczone są one literkami (A, B, C, D gdzie A jest poziomem najniżej rozwiniętym). Poziomy bezpośrednio opisują obszary kluczowe, a ich definicje są powiązane z konkretnym obszarem. Poniżej podano przykład określenia poziomów dla
„Komunikacji”, gdzie wyróżniamy:
- poziom A – wewnętrzna komunikacja
- poziom B – komunikacja projektowa (defekty, kontrola zmian)
- poziom C – komunikacja wewnątrz organizacji w temacie jakości procesów testowych
- poziom D – brak (nie każdy z obszarów musi składać się z czterech poziomów)

Punkty kontrolne
Każdy z poziomów ma zdefiniowane punkty kontrolne, które należy wypełnić, jeśli chce się zostać sklasyfikowanym na danym poziomie. Zostały one udostępnione na Internecie w postaci pliku xls. Pogrupowane według obszarów kluczowych i opisane dla każdego poziomu może być podstawą do
tworzenia własnych formularzy zapytań: http://www.iquip.nl/tpi

Matryca dojrzałości testowej.
Obrazowe przedstawienie dojrzałości organizacji dokonuje się dzięki matrycy i wyznaczonych w niej kategoriach. Specjalna skala od 1 do 13 pozwala nam ocenić gdzie znajduje się dział testów i jakie jest ich następny cel. W przypadku, gdy nasza organizacja cechuje się całkowitym brakiem dojrzałości w konkretnym obszarze jej miejsce znajduje się w punkcie „0”. Kolejne etapy to:
· Kontrolowany (1-5) – oznacza on tyle, że proces testowy jest wdrożony i przestrzegany a ludzie mają wystarczające przygotowanie testowe
· Wydajny (6-10) – łączący w sobie cechy poprzedniego, ale również uwzględniające automatyzację testów oraz integrację z działami programistów.
· Optymalizowany – coś, co było przełomowym wydarzeniem rok temu, dziś może być przestarzałą procedurą. W szybko zmieniającym się świecie także procesy testowe musząbyć doskonalone w odniesieniu do np. najnowszych procedur tworzenia oprogramowania czy
nowych metodologii.


Celem matrycy, jako głównego narzędzia TPI, jest analiza procesów testowych. Oceniając ją możemy zastanowić się nad ulepszeniami w naszym środowisku.

 

10785

Powiązane szkolenia

05-06
czerwca
2023
Jarosław Hryszko
online
Praktyka testowania
1 750PLN
Testowanie aplikacji internetowych
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
06-07
marca
2023
Arnika Hryszko
online
Praktyka testowania
1 770PLN
Testowanie użyteczności
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
20-21
kwietnia
2023
Rafał Stańczak
online
Dobre praktyki testowania
1 700PLN
Testowanie w metodykach Agile
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
23-24
marca
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Praktyka testowania
1 770PLN
Testowanie aplikacji mobilnych - Android
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
12-13
czerwca
2023
Krzysztof Skarbiński
online
Automatyzacja testowania
1 800PLN
Testowanie REST API dla początkujących w języku python
11
Wolnych miejsc
Rezerwuj
27-28
lutego
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Języki programowania dla testerów
1 800PLN
JavaScript dla testerów oprogramowania
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
24-26
kwietnia
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Praktyka testowania
3 000PLN
Tester gier
11
Wolnych miejsc
Rezerwuj
13
marca
2023
-09
kwietnia
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Automatyzacja testowania
5 500PLN
Praktyka automatyzacji testowania
5
Wolnych miejsc
Rezerwuj

To powinno Cię zainteresować