Testowanie eksploracyjne z Selenium IDE

Testowanie eksploracyjne z Selenium IDE
Ponieważ wsparcie narzędziowe dla testowanie eksploracyjnego jest ciągle ograniczone, musimy szukać alternatywnych rozwiązań. Jednym z możliwych jest stosowanie Selenium IDE.

Selenium IDE to narzędzie, które jest w stanie rejestrować działania użytkownika w przeglądarce. Jego zastosowanie w automatyzacji jest minimalne, ponieważ przygotowane przy jego pomocy skrypty nie są trwałe. Brak trwałości oznacza, że skrypt w krótkim okresie czasu traci możliwość uruchomienia. Jest to jednak dobre narzędzie do tzw. działania wokół testowego.

1) Skrypt w Selenium może być podstawą do rejestracji działań testera. Każdy z nas ma ograniczoną możliwość pamiętania przeszłych sekwencji działań. Selenium rozwiązuje ten problem. Ponieważ skrypty są rejestrowane w oparciu o słowa kluczowe zbliżone do języka naturalnego (w języku angielskim) możemy łatwo odtworzyć swoje działania. Może to przyczynić się do zrepreprodukowania defektu czy powtórzenia czynności z poprzednich działań eksploracyjnych. 

 

2) Druga możliwość, to użycie narzędzia do rejestracji zdarzeń i ich odtwarzania w oparciu o wygenerowany kod. Bez względu na czynności jakie wykonujemy i to gdzie są one wykonywane, tak długo jak Selenium IDE jest w stanie zarejestrować działania, można je później odtworzyć. Należy zaznaczyć, że nie jest to prawdziwa automatyzacja, a jedynie jej namiastka.

 

Artykuł inspirowany: http://badboysofquality.wordpress.com/2013/02/12/exploratory-testing-with-selenium-ide

 

To powinno Cię zainteresować