WarszawQA #9 - nagrania

WarszawQA #9 - nagrania
Nie było Ci dane być na dziewiątym spotkaniu WarszawQA? Nic straconego. Oto nagrania wideo.
 

Rafał Stańczak: Jak technika User story/Acceptance Criteria pozwala definiować wymagania w SCRUM…? 

Zwinne metodyki zawdzięczają swoje powstanie dzięki potrzebie elastycznej obsługi szybko zmieniających się wymagań klienta w czasie trwania projektu oraz tworzeniu wysokiej jakości programów, aplikacji czy serwisów internetowych. Podczas prezentacji postaram się zainteresować jedną z popularnych technik Scrum umożliwiających zbieranie i poprawne opisywanie wymagań użytkownika w postaci historyjek (user stories) oraz ich późniejszą projekcję na codzienną pracę zespołu poprzez dodanie kryteriów akceptacji (Acceptance Criteria). Przybliżę sposoby i zalety stosowania wspomnianej wyżej metody uzupełniając teorie o przykłady. Dodatkowo opierając się na Scrum framework przejdziemy przez cykl życia wymagania od momentu definicji, poprzez planowanie iteracji, development, retrospektywę aż do momentu wypuszczenia nowej, działającej wersji produktu live. Będę chciał udowodnić, iż technika w znaczący sposób wpływa na to, iż produkt jest w momencie oddania zgodny z potrzebami użytkownika. Zapraszam!

 

Paweł Dudzik: Testowanie wymagań pozafunkcjonalnych 

 

 

#warszawqa

 
 

To powinno Cię zainteresować