Controlling procesów. Czy również procesu testowania?

Controlling procesów. Czy również procesu testowania?
"Controlling procesów" to kolejna książka w naszej biblioteczce. Czytając ją próbowaliśmy mapować treści na testowanie i poszukiwaliśmy procesu testowania w całościowej strukturze w przedsiębiorstwie. Znaleźliśmy analogie i nawiązania.
 

Autorka książki, Pani Magdalena Chomuszko, definuje controlling jako "narzędzie zarządzania, wspomagające funkcje planowania, kontrolowania i kierowania poprzez rozwinięty system informacyjny, umożliwiające realizację założonych celów oraz koordynowanie przebiegu realnych procesów społeczno-materialnych w ramach poszczególnych funkcji przedsiębiorstwa oraz pomiędzy nimi". Controlling jest więc narzędziem wysokopoziomowym oraz multidyscyplinarnym dla każdej organizacji, w której procesy odgrywają ważną rolę. Informacje płynące z controllingu mają więc przełożenie na skuteczność kierowania i zarządzania organizacją.

Książka ta może być ciekawa dla testerów i specjalistów ds. jakości z kilku powodów:

  1. Dla osób testujących procesy biznesowe w organizacji może być to ciekawe wprowadzenie do zrozumienia procesów i relacji między nimi. Systemy informatyczne stają się coraz bardziej rozbudowane i dotykają tak wielu obszarów, że poznanie powiązań staje się kluczowe dla lepszego ich testowania.
  2. Organizacje procesowe potrzebują nowej funkcji kontrolerów procesów, którzy nie są wcale tak różni od testerów oprogramowania.
  3. Controlling procesów jest bardzo bliski Quality Assurance i można znaleźć wiele podobieństw, takich jak usprawnianie procesów, czy też optymalizacja procesów.
  4. Zrozumienie złożoności procesowej w organizacji może nam pomóc w zlokalizowaniu samego testowania oraz jego celów i odpowiedzialności.
  5. Książka ta pozwala spojrzeć na testowanie przez pryzmat celów organizacji oraz maksymalizacji jej zysków.
  6. W książce znajdziemy również modele i standardy identyfikowania procesów, a wśród nich rozpowszechnione w IT COBIT czy ITIL.

 

Sklep PWN >>

 

[konkurs zakończnony] Dla naszych czytelników mamy 4 egzemplarze książki. Aby wygrać, prosimy udostępnić link do tego artykułu na swoim profilu na Facebooku, Twitterze, Google Plus lub LinkedIN i przesłać na adres redakcja@testerzy.pl zrzut ekranu potwierdzający umieszczenie.

Wygrywa osoba, która jako pierwsza, piąta, dziesiąta i dwudziesta prześle nam maila wg reguł powyżej. [/ konkurs zakończnony]

Wygrali: Grzegorz C., Marta C., Damian K., Jan M. Wszystkim dziękujemy za udział!

 

 

 

To powinno Cię zainteresować