Rational Software Analyzer

Rational Software Analyzer
IBM Rational Software Analyzer (RSAR) to najnowsza propozycja rozwiązania z rodziny produktów IBM Rational, w kategorii narzędzi rozszerzających możliwości developmentu oprogramowania. Umożliwia statyczną analizę kodu pozwalając na wczesną identyfikację problemów w procesie tworzenia oprogramowania.

Koszt poprawiania błędów rośnie wykładniczo w zależności od czasu tworzenia oprogramowania. Dzięki identyfikacji potencjalnych miejsc błędów we wczesnych fazach projektu RSAR zapewnia obniżenie kosztów developmentu, skrócenie czasu trwania projektów i poprawienie jakości produktów.

RSAR zapewnia użytkownikom:
• Reguły tworzenia kodu sprawdzające użycie i zachowanie najlepszych praktyk, ułatwiające zachowanie spójności stylu kodowania w zespole, zmniejszenie ilości błędów oraz lepszą wydajność aplikacji
• Analiza identyfikuje błędny kod w wczesnej fazie tworzenia aplikacji, a co bezpośrednio generuje skrócenie czasu i obniżenie kosztu produkcji
• Obniżenie kosztów utrzymania software i zwiększenie zadowolenia użytkowników dzięki zmniejszeniu ilości błędów i standaryzacji stylu kodowania
• Ułatwienie współpracy z dostawcami oprogramowania i komunikacji pomiędzy firmami tworzącymi współpracujące systemy

DODATKOWE LINKI:
Więcej informacji o produkcie:
http://www.ibm.com/software/awdtools/swanalyzer/

 

To powinno Cię zainteresować