"Kobiety w testowaniu" - Wywiady ISTQB

"Kobiety w testowaniu" - Wywiady ISTQB
Nowa inicjatywa ISTQB® "Women in Testing" polega na promowaniu wiedzy o testowaniu przez kobiety i wśród kobiet.

Według raportu Banku Światowego kobiety stanowią mniej niż 40% wszystkich pracowników na świecie. Raport firmy McKinsey wykazał, że firmy stawiające na różnorodność osiągają lepsze wyniki, mają bardziej zaangażowanych i oddanych pracowników niż te, które nie koncentrują się na różnorodności i integracji. Bazując na tym, ISTQB® postuluje, by budować realną przyszłość dla kobiet w IT poprzez zmianę kulturową.

"Bez względu na to, na jakim etapie rozwoju zawodowego się znajdujesz lub w jakiej dziedzinie związanej z technologią działasz, nasza społeczność oferuje szeroki zakres wsparcia, programów i zasobów, aby pomóc kobietom w testowaniu" - czytamy na profilach społecznościowych.

W ramach cyklu ISTQB® pokazuje kobiety pracujące w testowaniu oraz prowadzi z nimi wywiady. Prowadząca, Debbie Archer, zaprasza kobiety z całego świata, by porozmawiać o testach i inspirować do dalszego rozwoju.

Oto dotychczas opublikowane filmy:

Corne Kruger from Southern African Software Testing Qualifications Board (SASTQB)

Eveline Kalensky (SSTB)

Sarah Savoy and Amanda Logue from Canadian Software Testing Board (CSTB)

Dr Klaudia Dussa-Zieger (German Testing Board)

Komentarz

Różnorodność jest ważnym tematem, a wobec informacji, że kobiety rzadziej pracują zawodowo i są słabiej opłacane, nie można przejść obojętnie. Jednak różnorodność nie jest jedynie zaprezentowaniem osób "innych niż mężczyzna". Kobiety, jak pokazuje, chociażby przygotowana przez ISTQB grafika, są różne. Pokazanie zróżnicowania wiekowego, rasowego czy kulturowego jest tu równie ważne jak pokazanie różnicowania płciowego. To, że w strukturach ISTQB jest wiele starszych, białych pań jest zapewne krokiem w dobrą stronę, ale jest pewnym zawężeniem. Liczymy na więcej "diversity" w kolejnych publikacjach.

Źródła:
https://www.facebook.com/hashtag/istqbwomenintesting
https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/diversity-wins-how-inclusion-matters
https://www.youtube.com/user/ISTQBORG

To powinno Cię zainteresować