Testowanie w literaturze popularnej

Testowanie w literaturze popularnej
W książkach znajdziemy wiele odniesień do jakości oprogramowania i testowania. Poniżej ciekawy przykład.

Bierzemy liczbę X i mnożymy przez Z. Jeśli wynik jest wyższy od Y to dodajemy do wyniku 5 i drukujemy wynik. Jeśli wynik jest mniejszy od Y to rysujemy na ekranie trójkąt.
Trudne?
Właściwie nie. … Piszemy program. Instalujemy.
Nie działa.
Sprawdziliśmy kable, zasilanie. Podrapaliśmy się po karku.
Napiliśmy się kawy.
I zrozumieliśmy!
Dopisaliśmy jeszcze jedna linijkę: „ Jeśli wynik jest równy Y to gramy marsz Imperium z filmu Star Wars”.
No i możemy już  słuchać niepokojącej, dziarskiej muzyki.

Siergiej Łukjanienko, „ Szósty Patrol”, przełożyła Ewa Skórska, Wydawnictwo MAG, Warszawa 2015.

Podesłane przez Lucjana Stappa. Dziękujemy!

 

To powinno Cię zainteresować