Ursusa problemy z systemami informatycznymi

Ursusa problemy z systemami informatycznymi
Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie żądanie zawieszenia obrotu akcjami Ursus SA. Zawieszenie nastąpiło na skutek nieprzekazania przez spółkę do publicznej wiadomości, w terminie określonym przepisami prawa, "raportów rocznych za rok obrotowy 2017". Dlaczego? Z powodu błędów systemu.

Opóźnienie jest wynikiem błędów, które powstały w trakcie konsolidacji systemów komputerowych przy łączeniu spółek zależnych. Spółka informowała KNF przez system ESPI o zaistniałych problemach. Konsolidacja spółek dystrybucyjnych w jedną spółkę pod nazwą „Ursus Dystrybucja” miała miejsce w grudniu 2017, co niestety wydłużyło czas związany z konsolidacją sprawozdań finansowych spółek ze względu na konieczność integracji systemów komputerowych, na których poszczególne spółki działały. Jak zapewniają władze Ursus SA, problem ten zostanie rozwiązany najpóźniej w pierwszej połowie przyszłego tygodnia.

Analiza

Nie można handlować akcjami Ursusa, ponieważ firma nie zrealizowała ważnego obowiązku sprawozdawczego. Nie była w stanie tego zrobić, ponieważ integrowany od pół roku system zawiera błędy. Prawdopodobnie dane nie zostały utracone, a jedynie nie mogą być „wyciągnięte” z systemu. Spółka dała sobie jeszcze 3 dni na dostarczenie wyników, co może oznaczać, że problemy są poważne albo dane będą musiały być przetworzone ręcznie poza systemem.

Straty są głównie wizerunkowe i nie wiadomo, jakie konsekwencje finansowe przyniosą. Prawdopodobne jest, że akcje samej spółki mogą spaść po wznowieniu obrotu.

 

Źródło

https://www.ursus.com/pl/aktualnosc/ursus-sa-czeka-na-pozytywna-opinie-bieglego-rewidenta-do-raportu

 

 

To powinno Cię zainteresować