#zwolnienia

Rynek pracy IT – III kwartał 2024

Rynek pracy IT w III kwartale 2024 roku wciąż jest w fazie spowolnienia i kryzysu. Firmy IT zmagają się teraz z utratą klientów, trudnościami finansowymi i koniecznością zwolnień.

Jak zachować pracę?

Wszyscy piszą tylko o tym, jak dostać się do zawodu testera, ale nie znajdujemy odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zachować pracę. Oto kilka elementów, które mogą być ważne do zachowania pracy w testowaniu oprogramowania.

Aptiv zwolnił 250 osób

Krakowski oddział firmy informatycznej Aptiv, znanej wcześniej jako Delphi, dokonał grupowych zwolnień inżynierów. Wybuchła afera nie z powodu samych zwolnień, ale przez stosowane metody.

Rynek pracy IT – I kwartał 2024

Sytuacja rynkowa, która w 2024 miała się poprawić, rzeczywiście się poprawiła, ale firmy ciągle zwalniają. Pomimo rekordowych notowań i dobrej koniunktury redukcje zatrudnienia w branży IT ciągle trwają.

Sytuacja na rynku IT. Październik 2023

Choć ciągle nie mamy wielu powodów do zadowolenia to sytuacja na rynku pracy poprawia się. Wyhamowały zwolnienia i pojawia się wiele nowych ofert pracy.

Papierek lakmusowy kryzysu w IT

Szukając symptomów pogłębiającego się spowolnienia w IT, trafiliśmy na kolejny zagraniczny przykład, który może pojawić się i u nas, i dać sygnał całej branży.

Brainly zapowiada 30% redukcję zatrudnienia

Michał Borkowski (CEO) zapowiedział zwolnienia w firmie. To już drugie po styczniowych redukcje w Brainly.

Sabre zapowiada zwolnienia. Również w Polsce

Sektor technologiczny mierzy się w ostatnim czasie z problemami takimi jak spowolnienie gospodarcze, rosnąca inflacja, napięcia geopolityczne, utrzymujące się skutki pandemii COVID-19 oraz zawirowania związane z energią. Czynniki te spowodowały w ciągu ostatnich kilku kwartałów redukcję zatrudnienia w firmach różnej wielkości, zarówno w małych, jak i gigantach. Doprowadzą również do 15% zwolnień w Sabre.