Certyfikacja oprogramowania - nowa usługa testerzy.pl

Certyfikacja oprogramowania - nowa usługa testerzy.pl
Wraz z początkiem nowego roku testerzy.pl wprowadzają nową usługę - certyfikację oprogramowania.
Nowa usługa to nasze kolejne wyzwanie rzucone rynkowi producentów oprogramowania. Istnieje wiele metod oceny organizacji i produktów. Możemy łatwo znaleźć testy gier czy całościowych produktów, których składową jest oprogramowanie. Mało kto podejmuje się jednak certyfikacji samego oprogramowania. Jeśli testowanie jest oceną jakości oprogramowania, jest więc również naturalnym kandydatem jako podstawa do certyfikacji tego oprogramowania. 
 
Certyfikacja oprogramowania ma sens jeśli odnosi się do ściśle określonych reguł, które przestrzegamy. Wyjątki oczywiście są możliwe, ale wymagają udokumentowania i opisania. Ważne jest również to, aby nie próbować definiować reguł uniwersalnych dla każdego oprogramowania. Unikalność i nietypowość części oprogramowania uniemożliwiłoby ich poprawną ocenę.
 
Impulsem do zdefiniowania i zaoferowania usługi był ciekawy projekt, w jakim mieliśmy okazję wziąć udział. Były to testy przeprowadzone dla kas fiskalnych firmy Elzab SA, która swój produkt dostarcza między innymi na rynek węgierski. Nasza praca polegała na weryfikacji dostarczonego kodu źródłowego i potwierdzeniu jego jakości certyfikatem. Testy miały za zadanie sprawdzić zgodność kodu z metodami opisanymi przez ISTQB oraz uzyskać 100% pokrycia dla instrukcji i decyzji.
 
Wybór testerzy.pl jako firmy realizującej projekt oraz sukces całego przedsięwzięcia potwierdził, iż postrzegani jesteśmy jako marka o wysokim potencjale jakościowym. Zdecydowaliśmy się więc przekuć to w usługę.
 
 
Sprawdź usługę Certyfikacji oprogramowania 
 
 
 
 
 

To powinno Cię zainteresować