Eksploracja i testowanie. Moc słów.

Eksploracja i testowanie. Moc słów.
Często pojawia się pytanie, czym są i jaka jest różnica między testowaniem a eksploracją. Postanowiliśmy sprawdzić to na poziomie językowym przy pomocy synonimów.

Ze zbioru synonimów nie wyłączaliśmy tych, które pozornie nie łączą się z oprogramowaniem i jakością. Dodatkowo zaznaczyliśmy te powtarzające się. Jako źródła użyliśmy strony: https://synonim.net/.

Grupa synonimów hasła TESTOWANIE:

czucie, doświadczanie(6), doznawanie, kosztowanie, poznawanie, próbowanie, przeżywanie, sprawdzanie(8), weryfikowanie(9), zaznawanie, badanie(2), dochodzenie, doświadczenie, eksperyment(2), eksperymentowanie, ewaluowanie, pomiar, próba, sondowanie(5), sprawdzian, test(3), zbadanie(4), ankietowanie, diagnozowanie, dowiadywanie się, informowanie się, zapytywanie

Grupa synonimów hasła EKSPLORACJA:

analiza, anatomia, badanie(1), dociekanie, eksperyment(2), kwerenda, obejrzenie, obraz, obserwacja, ocena, ogląd, oględziny, penetracja, pomiary, prace badawcze, próba, przebadanie, przegląd, przymiarka, rekonesans, rozbiór, rozkład, roztrząsanie, rozważanie, test(3), wiwisekcja, zbadanie(4), czynności sprawdzające, diagnoza, identyfikacja, poznanie, rozpoznanie, sondaż, sondowanie(5), zwiad, szperanina, inwigilacja, inwigilowanie, obserwowanie, penetrowanie, podchodzenie, podglądanie, podpatrywanie, przeszpiegi, przeszukiwanie, szpiegowanie, śledzenie, tropienie, zwiady, doświadczanie(6), kontrolowanie, lustracja, lustrowanie, monitorowanie, nadzorowanie, ocenianie, poszukiwania, poszukiwanie, próbowanie(7), przeglądanie, rewidowanie, rewizja, rozpoznawanie, sprawdzanie(8), weryfikowanie(9), wyszukiwanie, odkrywanie, szperanie, eksplorowanie, przeczesywanie

Podobieństwo między zbiorami słów nie jest duże liczbowo (9 słów), ale są to jedne z najważniejszych pojęć, jakie możemy odnieść do IT. Mamy wśród nich m.in. "test", "sprawdzanie", "weryfikowanie", "doświadczanie", "badanie" i "eksperyment". Z perspektywy obszaru kontroli jakości zbiory te można by spokojnie połączyć. Dla testerów nie ma dużej różnicy między testowaniem i eksploracją.

Część pojęć możemy wrzucić do koszyka pojęć związanych z pracą detektywa czy szpiega: "penetracja", "rewizja", "śledzenie", "lustracaja", "tropienie" czy "zwiad".

Niektóre kojarzą się z dziedziną naukową: "analiza", "badanie" czy "diagnoza".

Kilkoma pojęciami posługujemy się w naszej codziennej pracy: "weryfikowanie", "sprawdzanie".

W niektórych przypadkach połączenie czasowników z "oprogramowaniem" może dać ciekawy efekt: "lustracja oprogramowania" czy "przeczesywanie oprogramowania".

Reasumując, na poziomie słownikowym uzasadnione wydaje się twierdzenie Jamesa Bacha i Michaela Boltona, że coś takiego jak „testowanie eksploracyjne” nie istnieje. Każde testowanie jest do pewnego stopnia eksploracją. Nowa definicja testowania w ramach metodyki Rapid Software Testing brzmi:

Testowanie - ocena produktu poprzez uczenie się go przy użyciu eksploracji i eksperymentów, które uwzględniają: odpytywanie, studiowanie, modelowanie, obserwacje, wnioskowanie, sprawdzanie wyjść itd.

I tu również na poziomie synonimów widzimy duże podobieństwo.

 
 

To powinno Cię zainteresować