Generator Danych Testowych - nowa wersja

Generator Danych Testowych - nowa wersja
Po wielu komplikacjach została udostępniona nowa wersja Generatora Danych Testowych.

Generator Danych Testowych jest narzędziem dla deweloperów, testerów oraz innych pracowników obszaru IT, dzięki któremu możemy w łatwy sposób wygenerować dane testowe wprost w przeglądarce internetowej Firefox lub Chrome.

Dodatek był przez nas wcześniej opisywany w artykułach:

W ramach nowej aktualizacji zostaliśmy obdarowani zestawem rozbudowanych funkcjonalności i ulepszeń.

Lista zmian:

 • rozbudowa możliwych typów danych do generowania,
 • dodana możliwość wskazania banku podczas generacji numeru IBAN,
 • dodana możliwość wyboru czy generowany numer IBAN ma zawierać przedrostek PL,
 • rozbudowa możliwości generowania numeru PESEL dla losowej daty oraz daty we wskazanym przedziale,
 • rozbudowa funkcjonalności związanej z wprowadzeniem, edycją i usuwaniem wartości w polach "Wartości atrybutów pól",
 • dodany możliwość wyboru separatora dla wczytywanych plików CSV,
 • dodany element SELECT w dodatkowych elementach formularzy,
 • zmiany wizualne,
 • poprawki znanych defektów,
 • częściowa refaktoryzacja kodu,
 • inne mniejsze zmiany.

Zachęcamy do pobrania nowej wersji:

Dokumentacja:

To powinno Cię zainteresować