ISTQB Poziom Podstawowy 2018. Po polsku.

ISTQB Poziom Podstawowy 2018. Po polsku.
SJSI przygotowało i opublikowało oficjalne materiały ISTQB Poziom Podstawowy w języku polskim. Jest to nie tylko sylabus, ale również przykładowe pytania oraz dokumenty wspierające.

Zbiór składa się z dziewięciu dokumentów związanych z sylabusem „ISTQB Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy”:

  • Sylabus  Poziom Podstawowy 2018 ver. 1.01
  • Słownik wyrażeń związanych z testowaniem wykorzystywanych w sylabusie CTFL 2018
  • Egzamin przykładowy zbiór A
  • Egzamin przykładowy zbiór A – odpowiedzi
  • Egzamin przykładowy zbiór B
  • Egzamin przykładowy zbiór B – odpowiedzi
  • Informacja o czasie trwania kursu
  • Struktura i zasady tworzenia egzaminów
  • Przegląd poziomu podstawowego

Ponieważ materiały, pomimo dużego nakładu pracy, ciągle mogą zawierać błędy, SJSI prosi o ich raportowanie na adresy mailowe kontakt@sjsi.org i l.stapp@sjsi.org.

Dalej czytamy: „Jeżeli będą to defekty wynikające z niedoskonałości tłumaczenia, będziemy się starali je poprawiać na bieżąco. Jeżeli będą to defekty wynikające z niedoskonałości oryginału, będziemy je raportować do ISTQB i – gdy  zostaną poprawione – dokonywać odpowiednich zmian w wersji polskiej.”

Oryginały w wersji angielskiej możecie znaleźć na stronie ISTQB, tak jak przykładowe zadania egzaminacyjne.

Więcej na stronie.

testerzy.pl do 3 grudnia 2019 r. będą oferowali wszystkie egzaminy w języku polskim dla sylabusa w wersji 2011; po tej dacie zastąpione one zostaną przez egzaminy dla wersji 2018. Więcej informacji.

To powinno Cię zainteresować