Nowe szkolenia i egzaminy ISTQB Poziomu Zaawansowanego

Nowe szkolenia i egzaminy ISTQB Poziomu Zaawansowanego
Z dniem pierwszego czerwca 2013 r. testerzy.pl przestają dostarczać szkolenia i egzaminy zgodne ze "starymi" sylabusami ISTQB Poziomu Zaawansowanego (2007) i zgodnie z wytycznymi organizacji przechodzą na "nowe" wersje.

 

ISTQB podaje, że ostatni kurs ISTQB Poziomu Zaawansowanego oparty na sylabusie z 2007 roku może się najpóźniej rozpocząć 19 kwietnia 2013 (w wersji angielskiej) lub 19 lipca 2013 (w wersji polskiej).

Egzaminy ISTQB Poziomu Zaawansowanego oparte na sylabusie z 2007 roku muszą się odbyć najpóźniej 19 lipca 2013 (w wersji angielskiej) lub 19 października 2013 (w wersji polskiej).

 

Nowe sylabusy w języku angielskim można znaleźć na stronach internetowych.

  • Advanced Test Analyst 
  • Advanced Test Manager 
  • Advanced Technical Test Analyst 

 

ISTQB udostępniło również przykładowe pytania do egzaminów.

  • Advanced Test Analyst 
  • Advanced Test Manager 
  • Advanced Technical Test Analyst 

 

Sylabusy ISTQB Poziomu Zaawansowanego w języku polskim (na dzień publikacji artykułu) nie są jeszcze dostępne.

 

Obowiązujący słownik dla wersji polskiej i angielskiej 

 

Dodatkowo ISTQB udostępniło wersje sylabusów na urządzenia mobilne 

 

Reguły nowego egzaminu

 

Moduł Ilość pytań Czas trwania egzaminu (minuty) Czas trwania egzaminu dla osób zdających w języku innym niż język ojczysty (minuty)

Advanced Test Manager (Zaawansowany Kierownik Testów)

65

180

225

Advanced Test Analyst (Zaawansowany Analityk Testów)

60

180

225

Advanced Technical Test Analyst (Zaawansowany Techniczny Analityk Testów)

45

120

150

 

Próg zdawalności pozostaje bez zmian i ciągle jest to 65% punktów.

Nie zmienia się nic w świadczonych przez nas szkoleniach i egzaminach ISTQB poziomu podstawowego zarówno dla wersji polskiej, jak i angielskiej.

 

To powinno Cię zainteresować