Projekt stworzenia SIWZ dla ŚKUP

Projekt stworzenia SIWZ dla ŚKUP
Śląska Karta Usług Publicznych (ŚKUP) to nowy projekt mający na celu wdrożenie informatycznego systemu ułatwiającego mieszkańcom aglomeracji śląskiej podróżowanie, parkowanie, kontakt z administracją, dokonywanie mikropłatności i dziesiątek innych czynności dzięki jednej, elektronicznej karcie. Ten warty 130 milionów złotych projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaś jego zarządcą jest KZK GOP. Co to ma wspólnego z nami? Dobry projekt potrzebuje dobrej specyfikacji wymagań - SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ).

 

Zadaniem było stworzenie w możliwie najkrótszym czasie najwyższej jakości specyfikacji, która ma ułatwić wytworzenie wysokiej jakości produktu. W ramach projektu wykonano następujące prace konsultacyjne wspierające autorów specyfikacji:

  • uproszczenie i wyeliminowanie błędów specyfikacji,
  • doprecyzowanie zapisów dla wymagań niefunkcjonalnych,
  • pomoc w definiowaniu użytkowników systemu,
  • opis założeń na system w fazie testowania,
  • opis założeń na system w fazie utrzymania.


W oparciu o charakterystyki jakościowe produktu przygotowaliśmy dla KZK GOP-u Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), która wspomoże nie tylko wytwórcę produktu, ale również jego zleceniodawcę.

 

 

To powinno Cię zainteresować