Zmiany w syllabusach ISTQB

Zmiany w syllabusach ISTQB
Testerów zainteresowanych certyfikatem ISTQB Expert Level zachęcamy do zapoznania się dokumentem podsumowującym poszczególne moduły Syllabusa tego poziomu.

Dokument zawiera zarys poziomu Expert Level zarówno w ogólnym ujęciu, jak i z rozróżnieniem na trzy osobne, będące jeszcze w przygotowaniu moduły, tj. Improving the Test Process, Test Management oraz Test Automation.

http://istqb.org/download/attachments/2326555/Expert+Level+Modules+Overview_V1+0.pdf


Natomiast osoby zainteresowane certyfikatem Advanced Level informujemy, że grupa robocza zajmująca się wspomnianym poziomem poinformowała o nadchodzących poprawkach w syllabusie poziomu Advanced. Poprawki mają dotyczyć zarówno struktury Syllabusa, jak i jego zawartości. Nowa wersja planowana jest na początek roku 2012.

To powinno Cię zainteresować