Ile kosztuje awaria w IT?

Ile kosztuje awaria w IT?
Ciągle poszukujemy wiarygodnych danych o tym, ile tak naprawdę kosztuje awaria systemu informatycznego. Dzięki opracowaniu T-Mobile udało się określić konkretną kwotę, która pokazuje koszty złej jakości rozwiązań informatycznych.

Jednym z wielu zagrożeń dla ciągłości biznesowej są ataki na infrastrukturę (w tym ransomware), awarie wynikające z defektów krytycznych oraz katastrofy naturalne. Autorzy raportu „Allianz Risk Barometer 2022” informują o przekroczeniu w 2021 roku wartości ponad 100 miliardów dolarów strat spowodowanych powodziami, pożarami, porywistymi wiatrami oraz działaniem innych sił natury. Na skutki oddziaływania żywiołów narażone są także systemy informatyczne i aplikacje o krytycznym znaczeniu. Zabezpieczenie przed zatrzymaniem działalności firmy, mającym miejsce na pewnym obszarze geograficznym, zapewnia georedundancja, czyli posiadanie zapasowego centrum danych, znajdującego się w innej lokalizacji. Choć analiza T-Mobile odnosi się do aspektu samego zabezpieczenia się przed awariami, my bardziej skoncentrujemy się na dostępnych danych o awariach i ich kosztach.

Raport Veeam „2022 Data Protection Trends” informuje o wynikach badania przeprowadzonego wśród ponad 3000 dużych przedsiębiorstw z całego świata. Pytania ankietowe dotyczyły m.in. reagowania na przerwy w świadczeniu usług przez IT. Zdaniem respondentów dopuszczalna tolerancja utraty informacji utworzonych przez biznes (dokumentów, zapisów w systemach, itd.) dla 55% danych o „wysokim priorytecie” i dla 49% o priorytecie „normalnym” wynosi maksymalnie jedną godzinę. Oznacza to, że nie ma dużej różnicy ze względu na istotność danych i wszystkie informacje utworzone przez biznes mają dla niego duże znaczenie. Kolejny wniosek, jaki możemy wysnuć z tego badania, dotyczy poziomu zabezpieczeń. Tradycyjne odtwarzanie danych z kopii zapasowych będzie zwykle rozwiązaniem niewystarczającym, ponieważ typowy backup nie jest wykonywany z częstotliwością mniejszą niż jedna godzina. Proces przywracania danych może być także długotrwały. Tymczasem oczekiwania biznesu dotyczące czasu odtworzenia informacji utraconych w wyniku awarii są znacznie wyższe. Aby spełnić te wyśrubowane wymagania, zabezpieczanie danych musi być zatem oparte o system tworzenia szybkich kopii migawkowych lub o ciągłą replikację.

Wyniki badania mówią także, że przestój o czasie co najwyżej do jednej godziny dopuszcza 56% przedsiębiorstw w przypadku systemów o wysokim priorytecie i 50% dla pozostałych systemów. Oczekiwania dotyczące ciągłości biznesowej są zatem także bardzo wysokie. Badania pokazują, że przeciętna awaria produkcyjna trwa 78 minut i jednocześnie 40% serwerów odnotowuje w całym roku przynajmniej jeden przypadek awarii, która zaskakuje biznes.

Ankietowani menedżerowie IT szacują średnie koszty przestoju na 1467 USD za minutę, czyli 88 tys. USD za godzinę. Bez względu na to, jakie jest źródło awarii, to średni koszt spowodowanego przez nią godzinnego przestoju  wynosi około 370 000 złotych.  Choć ta uśredniona dana pochodzi z wielu organizacji o różnej wielkości i krytyczności prowadzonych operacji, to sama liczba poraża. Jest to jedna z niewielu współcześnie dostępnych danych pokazującej realny koszt niskiej jakości.

ile-kosztuje-awaria-w-it-t-mobile.jpg

Źródła:
https://biznes.t-mobile.pl/pl/jak-georedundancja-zabezpiecza-ciaglosc-biznesu

To powinno Cię zainteresować