ISO 25010, wersja 2023. Aktualizacja

ISO 25010, wersja 2023. Aktualizacja
W listopadzie 2023 roku ukazała się zaktualizowana wersja normy ISO 25010 dotyczącej jakości oprogramowania. Oto główne zmiany.

Ostatnia wersja struktury charakterystyk oprogramowania (wspierana przez najnowsze wersje sylabusa ISTQB®) pochodzi z 2011 roku.

software-product-quality.jpgJuż wcześniej mówiło się, że w ISO-25010:2011 brakuje wymagań na „safety”. Ten element został naprawiony w wersji 2023.

software-product-quality-safety.jpgInne różnice to:

  • użyteczność została przemianowana na „zdolność do interakcji”
  • przenaszalność zmieniono na „elastyczność”
  • inkluzywność i samoopisowość dołączono do charakterystyki zdolności do interakcji
  • odporność dodano do elastyczności
  • skalowalność została dodana jako podcharakterystyka do bezpieczeństwa (w rozumieniu safety)
  • estetykę i dojrzałość interfejsu użytkownika zastąpiono odpowiednio zaangażowaniem użytkownika i bezbłędnością
  • dostępność została podzielona na inkluzywność i pomoc dla użytkownika.

Obecnie struktura wygląda tak:

software-product-quality-struktura.jpg

Źródła:
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:25010:ed-2:v1:en
https://quality.arc42.org/articles/iso-25010-update-2023

To powinno Cię zainteresować