ISTQB® Agile Test Leadership at Scale. Część pierwsza.

ISTQB® Agile Test Leadership at Scale. Część pierwsza.
ISTQB® wydało pierwszy inkrement sylabusa poziomu zaawansowanego (CTAL) Agile Test Leadership at Scale (ATLaS) w wersji 0.3. To pierwsza z sześciu planowanych części podręcznika CTAL-ATLaS. CTAL-ATLaS jest tzw. "zwinnym" modułem w ramach struktury certyfikacji ISTQB® Certified Tester i kolejnym krokiem rozwoju po ISTQB® Certified Tester Foundation Level (CTFL) i ISTQB® Certified Tester Foundation Level Agile Tester (CTFL-AT).

Publikacja składa się z pierwszego rozdziału (Asysta przy jakości ang. Quality Assistance), programu nauczania ISTQB® Advanced Level Agile Test Leadership at Scale (wersja 0.3), bazy wiedzy (wersja 0.3) oraz przykładowych pytań egzaminacyjnych i odpowiedzi do nich (wersja 0.3).

Ze względu na model przyrostowy, Nota Wydania będzie dostępna dopiero pod koniec prac nad kompletnym produktem ATLaS.

Jest to pierwszy raz, kiedy ISTQB® stopniowo rozwija i wydaje certyfikat. Zgodnie z zasadami Agile, iteracje zapewniają lepszą jakość dzięki wczesnej informacji zwrotnej i ciągłemu doskonaleniu.

Kiedy będzie gotowa pełna certyfikacja CTAL-ATLaS? Planowane udostępnienie to IV kwartał 2022 r. (aktualne założenia).

Właściciel produktu CTAL-ATLaS v0.3 - Mette Bruhn-Pedersen - powiedziała:

"Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na elastyczność biznesową istnieje jeszcze większe zapotrzebowanie na przyspieszoną jakość. Nie jest to możliwe, jeśli cała odpowiedzialność za jakość spoczywa na poszczególnych zespołach lub na określonych rolach, takich jak testerzy. Dlatego zarządzanie testami staje się zarządzaniem jakością, a organizacje muszą przyjąć pomoc w zakresie jakości w całej organizacji, także w zespołach wytwórczych. Zmienia to rolę specjalistów ds. zapewniania jakości i testów, tak by byli bliżej zwinnego przywództwa w testach oraz bliżej promowania kultury jakości i projakościowego sposobu myślenia.

ISTQB® zaoferuje nową certyfikację na poziomie zaawansowanym, aby pomóc ludziom w budowaniu kompetencji potrzebnych do skutecznego dostarczania wartości w tak wymagające środowiska biznesowe. […]
W pierwszym rozdziale dowiesz się o potrzebie wspierania jakościowego sposobu myślenia i kultury opartej na wartościach. Certyfikat sprawdza, czym jest asystowanie w zakresie jakości i jakie umiejętności są do tego potrzebne. Wspiera również rozumienie asysty jakościowej jako podejścia do zarządzania jakością. Zawiera przykłady coachingu, facylitacji, szkolenia i umiejętności zarządzania zmianą. Dodatkowo wykorzystuje problemy związane z jakością, aby zilustrować, w jaki sposób asystowanie jakości wykorzystuje połączenie czterech ważnych umiejętności.

Korzystanie z pomocy w zakresie jakości w Twojej organizacji przynosi korzyści poprzez:

  • zapewnianie wsparcia w zmianie sposobu myślenia i kultury na taką, która skaluje sprawność biznesową,
  • zwiększenie odpowiedzialności każdej roli za jakość,
  • dawanie liderom testów i osobom pełniącym inne role przywódcze nowych umiejętności w celu przyspieszenia jakości.

ISTQB® będzie wydawać każdy inkrement, gdy zostanie on opracowany w celu większego zaangażowania społeczności; dostawcy szkoleń mogą zacząć tworzyć materiały szkoleniowe, a dostawcy egzaminów mogą tworzyć egzaminy z wyprzedzeniem. Chcieliśmy również uzyskać wczesne opinie bezpośrednio od naszych klientów, aby pomóc nam dostosować tę certyfikację do wymagań rynku. Jest to nowy sposób publikowania przez ISTQB®, przy wykorzystaniu iteracyjnej metody budowania zasobów, aż do ostatecznego pełnego uruchomienia, kiedy to wszystkie materiały, w tym egzaminy, będą gotowe. Zobaczysz również nowy format programu nauczania, który koncentruje się na wiedzy, którą zdobędziesz, wspierany przez zbiór materiałów, podający bogate przykłady i szczegółowo przedstawiający każdy cel nauczania.

Kwalifikacja Agile Test Leadership at Scale jest skierowana do osób, które pracują w organizacji dążącej do zwinności na dużą skalę lub sprawności biznesowej, i które mają już podstawową wiedzę na temat zwinności i testowania zwinnego. Certyfikat ISTQB® Foundation Level i Foundation Level Agile Tester są warunkiem wstępnym do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego Agile Test Leadership at Scale na poziomie Advanced".

Prezydent ISTQB® Olivier Denoo dodał:

"ISTQB® z dumą publikuje pierwszy rozdział naszej nowej certyfikacji na poziomie zaawansowanym.

Podczas gdy metody zwinne powszechnie się przyjmują i stają się nową normą w tworzeniu i testowaniu oprogramowania, nadszedł czas na przeskalowanie i skupienie się na nowym wymiarze: zwinności na skali.

Organizacje, nie tylko pojedyncze projekty, stoją przed wyzwaniami związanymi z dostosowaniem zwinności do całej swojej działalności. W branży przyjęto już wiele różnych podejść, takich jak SAFe® czy Spotify.

Uzupełniając nasze podstawowe certyfikaty Foundation i Agile Tester, kwalifikacja Advanced Level, Agile Test Leadership at Scale jest niezależna od podejścia i metod. Skierowana jest do osób pracujących w organizacji dążącej do zwinności na dużą skalę lub biznesowej. W pierwszym rozdziale sylabusa dowiesz się o potrzebie wspierania jakościowego sposobu myślenia oraz kultury.

Należy również zauważyć, że po raz pierwszy certyfikat ISTQB® jest wydawany w kilku częściach. Jest to nie tylko doskonała okazja dla naszego zespołu, aby "przejść rozmowę", ale także nowe podejście do lepszego usprawnienia działań w naszym ekosystemie. Publikując certyfikaty w przyrostach, rady członkowskie, dostawcy szkoleń i dostawcy egzaminów mają możliwość iteracyjnego tłumaczenia materiałów, projektowania materiałów szkoleniowych i tworzenia pytań egzaminacyjnych, tak aby wszyscy byli gotowi, gdy rozpocznie się pełna certyfikacja.

Mam nadzieję, że od razu zaczniesz wykorzystywać te materiały w ramach programów rozwoju kariery w swoich organizacjach, aby przyspieszyć transformacje Twojej firmy.

Życzę wszystkim miłej lektury. Bądź na bieżąco i uważaj na siebie..."

Przewodniczący Marketingowej Grupy Roboczej ISTQB® Sebastian Małyska zauważył:

"To tylko pierwszy krok w niesamowitą podróż. Bardzo niewiele organizacji, a w rzeczywistości tylko te odważne, projektuje nowy produkt lub wartość prowadzone tak eksperymentalnym procesem. Jest to jedna z podstawowych koncepcji Agile, o której często się zapomina. Dlatego ISTQB® pragnie przypomnieć społeczności, że połączenie dwóch rzeczy, takich jak innowacja nie tylko na poziomie produktu, ale na poziomie procesu oraz silny zespół posiadający wiedzę i wsparcie, są kluczowymi składnikami sukcesu biznesowego".

Komentarz:


Ciekawym eksperymentem jest patrzeć, jak ISTQB®, opisując zwinność, próbuje tworzyć certyfikat zwinnie. To oczywiście na plus. 
Za minus można uznać to, jak "epicko" potykają się o zwinność popełniając podstawowe błędy i powtarzając swoje stare. Wśród ciekawszych można wspomnieć:

  1. 18 stronicowa publikacja ma 1 (słownie jedną) stronę merytoryki.
  2. Silosują rolę testera, aby zanegować silosy. 
  3. Zachęcają do informacji zwrotnej, ale nie dają żadnego kanału na przekazanie informacji zwrotnej. 
Źródła:
https://www.istqb.org/news/news/2021/1079-istqb-releases-certified-tester-advanced-level-agile-test-leadership-at-scale-1st-increment-v0-3-ctal-atlas.html
https://www.istqb.org/about-us/faqs.html?view=category&id=97
https://www.istqb.org/downloads/category/76-advanced-level-agile-test-leadership-at-scale.html

To powinno Cię zainteresować