Jak poprawić dostępność strony?

Jak poprawić dostępność strony?
Wymagania, jakie powinna spełniać witryna, by móc określić ją mianem dostępnej dla wszystkich, bez względu na ich ograniczenia, opisane są w WCAG. W tym artykule przyjrzymy się kilku praktycznym sposobom na poprawienie dostępności strony internetowej.

Osoby z niepełnosprawnościami stanowią już ponad 1/3 wszystkich użytkowników korzystających z Internetu, zadbanie więc o to, by komfort korzystania przez nie ze stron internetowych staje się więc coraz większym priorytetem. By zwiększyć czytelność witryny, warto rozważyć wprowadzenie nowych rozwiązań, między innymi w postaci wytycznych WCAG, do których należą: stosowanie odpowiednich odstępów, czcionek czy dopasowanie treści do urządzeń mobilnych.

Czym jest WCAG?

WCAG jest zbiorem wytycznych dotyczących tworzenia stron internetowych, których celem jest zwiększenie ilości serwisów, które będą dostępne również dla osób z niepełnosprawnościami, m.in. wzrokowymi. Wprowadza on 3 poziomy dostosowywania stron, a ich spełnienie jest gwarancją zapewnienie dostępności witryny:

  • Poziom A (poziom minimalny) – to kryteria, które muszą zostać spełnione, w przeciwnym razie niektóre grupy osób nie będą miały w ogóle dostępu do informacji zebranych w witrynie,
  • Poziom AA (poziom zalecany) – to kryteria, które powinny być spełnione, w przeciwnym wypadku niektóre grupy osób będą miały utrudniony dostęp do informacji w witrynie,
  • Poziom AAA (poziom komfortowy) – to kryteria, które warto spełnić, aby w żaden sposób nie utrudniać użytkownikowi dostępu do zawartości witryny.

Każdy z poziomów posiada zestaw różnych wytycznych, określanych również kryteriami sukcesu. Są one jednocześnie wskazówkami dla osób projektujących stronę; to dzięki nim, przy jej planowaniu bądź aktualizacji, można zaplanować stopniowe dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych, zaczynając od wytycznych z poziomów podstawowych

Jak w takim razie można zadbać o dostępność strony dla osób z niepełnosprawnościami?

  1. Wprowadzenie wysokiego kontrastu oraz wielkości liter – zwiększony kontrast poprawi widoczność elementów czy tekstu na stronie, a łatwy do odnalezienia (najczęściej w górnej belce witryny) mechanizm umożliwi użytkownikowi zmianę rozmiaru czytanych treści i dostosowanie go do jego indywidualnych potrzeb. 
  2. Wprowadzenie tekstu alternatywnego – zastosowanie takiego rozwiązania spowoduje, że wszystkie elementy nietekstowe widniejące na stronie (takie jak zdjęcia czy obrazki), będą mogły być przetworzone przez oprogramowanie użytkownika (np. czytniki), dając mu komplet niezbędnych informacji ułatwiających zrozumienie przekazu.
  3. Używanie atrybutu lang – okaże się on przydatny dla osób z niepełnosprawnością wzroku, gdyż to właśnie one do obsługi stron internetowych używają różnego rodzaju czytników ekranu. By taki czytnik mógł poprawnie odczytać daną witrynę, musi najpierw wiedzieć, w jakim języku jest ona napisana. To właśnie ułatwi zastosowanie atrybutu lang – użycie takiego fragmentu kodu sprawia, że czytnik używa języka właściwego dla danej strony zamiast podjęcia próby odczytania np. strony angielskiej przy użyciu polskiego lektora.
  4. Łatwy dostęp do zamknięcia pop-upów - ta funkcjonalność będzie szczególnie przydatna dla użytkowników, którzy poruszają się po stronie za pomocą klawiatury. Niedostępne pop-upy czynią stronę trudniejszą w obsłudze, a nieosiągalny z klawiatury pop-up może całkowicie uniemożliwić niektórym odbiorcom dostanie się do poszukiwanych informacji, w efekcie czyniąc stronę całkowicie niedostępną.
  5. Czytelny interfejs – rozumiemy tu przez to zastosowanie składni kodu witryny, która będzie odpowiednia dla technologii asystujących (np. czytników), zastosowanie spójnej nawigacji czy, jak w poprzednim punkcie, zadbanie o to, by elementy serwisu i jego funkcjonalności dostępne były także przy użyciu klawiatury.

Dostępność strony to niewątpliwie skomplikowany, ale również bardzo istotny temat, warty dokładnego przemyślenia już na etapie jej projektowania. Nawet najmniejsze rozwiązania mogą niezwykle ułatwić osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się po sieci. Biorąc pod uwagę to, jak duży odsetek takich użytkowników korzysta z Internetu, takie rozwiązania powinny wkrótce stać się normą.

Źródła:
https://geek.justjoin.it/5-prostych-sposobow-na-poprawienie-dostepnosci-twojej-strony
https://brief.pl/komunikacja-bez-barier-czyli-jak-dostosowac-strony-internetowe-do-osob-z-niepelnosprawnosciami-w-ramach-dzialan-e-pr/
https://dostepnastrona.pl/artykuly/jak-wdrozyc-standard-wcag-2-1

To powinno Cię zainteresować