Jak tworzone są pytania egzaminacyjne ISTQB®? Zasada 4

Jak tworzone są pytania egzaminacyjne ISTQB®? Zasada 4
Zasada 4. Struktura i zasady egzaminu są ściśle zdefiniowane w oficjalnych dokumentach ISTQB®.

To, by wyznaczone cele nauczania były pokryte w zestawie egzaminacyjnym, regulują ścisłe wytyczne, które publikuje ISTQB® i które przeznaczone są dla wszystkich rodzajów egzaminu. Zawierają one szczegółowe instrukcje dotyczące liczby pytań dla każdego rozdziału i dla każdego poziomu K. Takie dokumenty dostępne są w języku angielskim na oficjalnej stronie ISTQB®. Polskojęzyczne dokumenty dotyczące struktury i zasad tworzenia egzaminów umieszcza natomiast SJSI na swojej stronie. Znaleźć w nich można szczegółowy rozkład celów nauczania na egzaminie, podstawowe informacje dotyczące np. maksymalnej możliwej liczby punktów do zdobycia i próg zdawalności. 

Dla przykładu: egzamin na poziomie podstawowym zawiera łącznie 40 pytań, prawidłowa odpowiedź nagradzana jest 1 punktem, a próg zdawalności wynosi 65% (co oznacza, że aby zdać egzamin, należy odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 26 z 40 pytań). 

Omówimy teraz szczegółową strukturę egzaminu dla poziomu podstawowego. Poniżej publikujemy fragmenty dokumentu "Struktura i zasady tworzenia egzaminów", który dostępny jest na stronie SJSI:

zasada-4-1.jpg

Pierwsza tabela zawiera informacje na temat liczby pytań na odpowiednich poziomach K, razem z orientacyjnym czasem potrzebnym na ich rozwiązanie. Egzamin z poziomu podstawowego będzie obejmował:

  • 8 pytań na poziomie K1 z orientacyjnym czasem na rozwiązanie 1 minuta,
  • 24 pytania na poziomie K2 z orientacyjnym czasem na rozwiązanie 1 minuta,
  • 8 pytań na poziomie K3 z orientacyjnym czasem na rozwiązanie 3 minuty.

Są to oczywiście jedynie orientacyjne wskazówki dla autorów tych pytań, a czas odpowiedzi na nie może być różny w zależności od stopnia trudności. Sam egzamin jest jednak wyważony w taki sposób, by na udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania wystarczyło kandydatowi 60 minut (warto mieć na uwadze to, że przy podejściu do egzaminu w innym języku niż ojczysty, przysługuje dodatkowe 25% czasu, co daje nam łącznie 75 minut na udzielenie odpowiedzi).

zasada-4-2.jpg

Kolejna tabela opisuje liczbę pytań w podziale na rozdziały i poziomy K, a dotyczy rozdziału 4 sylabusa poziomu podstawowego – "Techniki i testowania". Możemy z niej wywnioskować, że w zakresie materiału i celów nauczania z rozdziału 4 podczas egzaminu pojawi się:

  • dokładnie 1 pytanie na poziomie K1 obejmujące znajomość słów kluczowych, 
  • dokładnie 5 pytań pokrywających 5 z 8 celów nauczania na poziomie K2, 
  • dokładnie 5 pytań pokrywających wszystkie 4 cele nauczania na poziomie K3.

Cztery pytania pokryją wszystkie cztery cele nauczania, a piąte pokryje drugi raz cel nauczania 4.2.1 (dotyczący klas równoważności) lub 4.2.2 (dotyczący analizy wartości brzegowych).

Łącznie na egzaminie należy spodziewać się więc 11 pytań z rozdziału 4.

Poprzednia zasada dostępna jest >> tutaj <<
 

Źródła:
https://sjsi.org/wp-content/uploads/2021/06/Jak-tworzone-sa-egzaminy-certyfikacyjne-ISTQB%C2%AE.pdf

To powinno Cię zainteresować